Uttak av egg og sæd av medisinske årsaker

Kvinner og menn kan i enkelte tilfeller få dekket utgifter til legemidler ved uthenting av egg og sæd med tanke på fremtidig ønske om å få barn. For å få utgiftene dekket må det være medisinske årsaker til uthentingen.

​Ordningen gjelder både par og enslige. Behandlingen er aktuell når en person står i fare for å bli steril av medisinske årsaker, for eksempel ved kreftbehandling. I disse tilfellene kan det være aktuelt å hente ut egg eller sæd for å forsøke å få barn en gang i fremtiden. Denne behandlingen anses som ledd i en senere infertilitetsbehandling.

For å få støtte til behandlingen må utgiftene dine først komme opp i 18 853 kroner, som er egenbetalingssummen per 1. januar 2022. Egenbetalingssummen blir regulert hvert år. Egenbetalingen er den samme som ved bidrag til legemidler ved infertilitetsbehandling.

Du kan få bidrag uavhengig av hvor behandlingen gjennomføres, og det er ikke av betydning om behandlingen gjennomføres på offentlig eller privat sykehus.

Husk dokumentasjon

Legen eller sykehusavdelingen må skrive en erklæring på at medisinske årsaker nødvendiggjør uthenting av egg eller uthenting av sæd for fremtidig barneønske. Erklæringen må sendes til Helfo, sammen med dokumentasjon på utgifter.

Ta vare på kvitteringene. Din egenbetaling i forbindelse med uttak av sæd eller egg kan senere vurderes som grunnlag for bidrag i en infertilitetsbehandling.

Du må sende krav om refusjon til Helfo innen seks måneder etter at egenbetalingsummen er nådd. Fristen for å sende inn søknad om refusjon for utgifter til legemidler begynner å løpe når du har nådd grensen for egenbetaling.

Send søknad til Helfo

​Du trenger spesifiserte kvitteringer (eller apoteklister) som vedlegg. Disse må inneholde

  • pasientens navn
  • legemiddelets navn
  • pris på legemidlene
  • kjøpsdato
  • navnet på forskrivende lege

Du trenger også at behandlende lege fyller ut legeerklæringen som er en del av skjemaet under.

Under finner du lenke til søknadsskjema for refusjon. I samme skjema finner du erklæringen som legen din skal fylle ut.

Send inn skjemaet sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Hva kan du få støtte til?

Etter folketrygdloven § 5-22 kan du få støtte til følgende:

  • Legemidler ved uthenting av egg. Det gis støtte til legemidler for inntil tre uthentinger av egg innenfor den samme egenbetalingen.
  • Legemidler ved uthenting av sæd. Det gis også støtte til legemiddelbehandling i forkant av høsting av sæd hvis behov.

Det kan gis bidrag til hormonpreparater og preparater som direkte eller indirekte påvirker kjønnshormoner og forplantningsevne. Utgifter til sprøyter og kanyler regnes som en del av legemiddelutgiftene til infertilitetsbehandlingen.

Senere infertilitetsbehandling

Ved senere infertilitetsbehandling gjelder regler om stønad til utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling og PGD-behandling.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 1. februar 2022

Fant du det du lette etter?