Anabole steroider

Anabole steroider er av de mest kjente prestasjonsfremmende dopingmidlene. Bruk kan gi raskere muskelvekst og økt styrke, men gir også risiko for psykiske, fysiske og kognitive bivirkninger.

Hva er anabole steroider?

Anabole steroider er testosteron og lignende syntetiske stoffer, som gir økt muskelmasse og styrke når bruk kombineres med trening.

Bruk av anabole steroider fører til:

 • prestasjonsfremmende effekt ved trening
 • hormonell ubalanse i kroppen
 • risiko for bivirkninger med ulik alvorlighetsgrad

Hvilke bivirkninger kan jeg få?

​Risikoen for bivirkninger øker ved høye doser, bruk av visse typer preparater, langtids bruk, tidlig debutalder og individuelle sårbarhetsfaktorer. Det er allikevel slik at noen kan bruke store mengder over lang tid uten å oppleve bivirkninger, mens andre kan bruke små mengder og utvikle alvorlige bivirkninger.

Psykiske bivirkninger

Bruker du anabole steroider kan du oppleve:

 • humørsvingninger
 • dårligere impuls- og sinnekontroll
 • økt mistenksomhet
 • redusert empati, særlig i aktiv bruk når testosteronnivåene er høye

Mange opplever også:

 • angst
 • energiløshet
 • konsentrasjonsvansker
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • andre sosiale følger som redusert selvtillit og sosial tilbaketrekning

Disse symptomene oppleves ofte mellom kurer eller ved avslutning av bruk, men kan også forekomme i aktivt bruk. I sjeldne tilfeller fører bruk til psykose, mani og alvorlige depresjoner, og noen får så store plager at de får tanker om å ta sitt eget liv.

Fysiske bivirkninger

Bruk av anabole steroider kan gi mange uønskede fysiske bivirkninger av varierende alvorlighetsgrad:

 • kramper og muskelsmerter
 • avrivningsskader på sener, senefester og muskulatur
 • endringer i seksuell helse (sexlyst, potens og funksjon)
 • forbigående eller varig sterilitet
 • kviser (akner)
 • strekkmerker
 • pigmentering i huden
 • tap av hodehår
 • stopp i lengdevekst hos unge som ikke har passert puberteten

Langvarig bruk kan gi alvorlige skader på hjerte, lever og nyrer. I tillegg til de opplistede bivirkningene, er det påvist en økt forekomst av hjerte- og karlidelser, spesielt hjerteinfarkt, også blant yngre menn.

Bruken av anabole steroider kan føre til at hjertet vokser og hjerteveggene blir større og stivere. Det gjør at hjertet blir mindre elastisk, og hjertets evne til å pumpe blod ut i kroppen blir dårligere.

Bruk av store doser anabole steroider over tid kan også gi alvorlige lever- og nyreskader, og kan føre til utvikling av leverkreft og nyrekreft.

Kjønnsspesifikke bivirkninger

Kvinner kan få et mer maskulint utseende ved bruk av anabole steroider. Dette kommer av de økte nivåene av testosteron, som igjen kan undertrykke østrogenproduksjonen.

Som kvinne kan du utvikle:

 • dypere stemme
 • mer kroppshår og hår i ansiktet
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • større klitoris
 • mindre bryster

Som mann kan du oppleve at du

 • utvikler bryster, fordi det overflødige testosteronet omdannes til østrogen
 • får mindre testikler. Dette skjer fordi sædproduksjonen opphører som følge av redusert testosteronproduksjon
 • får problemer med ereksjonen

Hjernefunksjon

Forskningen på sammenheng mellom hjernefunksjon og anabole steroider er fremdeles i startfasen. Hittil har den vist at bruk av anabole steroider er forbundet med lavere funksjon på flere områder, som for eksempel hukommelse, arbeidsminne og evne til problemløsning.

Kan jeg bli avhengig?

I følge forskningen utvikler omtrent 30 % av de som bruker anabole sterioder en form for avhengighet. Typiske tegn på avhengighet er bruk av høyere doser og kortere pauser enn planlagt. I tillegg går mange avhengige over til å bruke kontinuerlig i stedet for kurer med pause mellom.

Følgende kan ligge bak om du skulle utvikle en avhengighet til anabole steroider:

Den anabole effekten har gitt deg en psykologisk avhengighet til økt muskelvolum. Bruken må fortsette eller dosene trappes opp for å beholde effekten.

Den androgene effekten har ført til en reduksjon eller stopp av testosteronproduksjonen i kroppen. Dette merker du ikke så lenge du fortsetter å tilføre kroppen anabole steroider. Men i perioder uten bruk  kan den lave eller fraværende egenproduksjonen gi fysiske og psykiske reaksjoner. Mange løser dette ved å fortsette og innta anabole steroider for i det hele tatt å ha testosteron i kroppen.

Når du er på en «kur» med anabole steroider, gir belønningssystemet i kroppen ofte en sterk velværefølelse. Dette kommer av at du plutselig har høye nivåer av testosteron i kroppen. I starten av bruk kjenner mange at dette gir økt aktivitetsnivå, bedret selvtillit og mindre behov for søvn og hvile, og at sexlysten øker. Du kan bli avhengig av denne velværefølelsen.

Trenger du hjelp eller behandling?

​Bruker du anabole steroider kan du få behov for ulike former for behandling basert på hvilke bivirkninger du har utviklet.

I Norge er det spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har ansvaret for å tilby behandling til nåværende eller tidligere brukere av anabole steroider.  

Behandlingsforløpet planlegges i samarbeid med deg, og målet med behandlingen er å hjelpe deg til et liv uten å bruke anabole steroider, eller å redusere helseskader som følge av bruk. I mange tilfeller vil behandlingsforløpet kreve et samarbeid mellom forskjellige spesialiteter, og det er da TSB som har ansvaret for å koordinere tilbudet og kontakte de rette andre spesialistenhetene etter behov.

Ta kontakt med fastlegen

Dersom du er i behov av slik behandling kan du ta kontakt med fastlegen din. I mange tilfeller kan kontakt med fastlegen være nok, og du kan få den helsehjelpen du har behov for der. Ellers kan fastlegen henvise deg til TSB.

Hvis du har psykiske eller somatiske helseplager kan du henvises til behandling i disse spesialisthelsetjenestene.

Hvor kan du få mer informasjon om behandling?

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som jobber for at brukere av anabole steroider skal få et godt og kunnskapsbasert behandlingstilbud.

Det er Steroideprosjektet som står bak kampanjenettsiden www.steroidelab.no, der du du kan finne relevant informasjon og ulike videoer som omhandler anabole steroider. Nettsiden har også en ressursbank, der alt av skriftlig materiell rettet mot klinikere ligger tilgjengelig. 

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvilke behandlingsalternativer som finnes, finner du e-post og telefon på siden Steroidelab.  Dette er en gratis tjeneste der du kan snakke med noen som har lang erfaring på dette feltet, og som kan mye om anabole steroider og behandling.

Tjenesten er tilgjengelig for brukere, pårørende og helsepersonell som ønsker informasjon og råd. Dersom du ønsker hjelp inn i behandling etter dette, kan Steroideprosjektet veilede deg.

RUSinfo

915 08 588

Hverdager kl. 11:00 - 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Ivareta – pårørende berørt av rus

800 40 567

Trenger du råd eller noen å snakke med? Ring støttetelefonen for pårørende.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Anabole steroider. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 8. november 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/anabole-steroider/

Sist oppdatert mandag 8. november 2021