Fullmakt ved kontakt med Helfo

Du kan gje andre fullmakt til å kontakte Helfo på vegne av deg, eller du kan få tilsvarande fullmakt frå andre. Du eller den som skal gi fullmakt, må fylle ut papirskjema som kan sendast inn til Helfo via digitalt skjema.

Foto: HELFO / Morten Rakke

Dersom du kontaktar Helfo på vegne av andre, treng du fullmakt. Dette gjelder for dei følgjande tenestene:

  • Finne og bytte fastlege
  • Frikort og egenandeler
  • Bestille Europeisk helsetrygdkort

Du treng og fullmakt når du tar kontakt på vegne av andre med spørsmål om søknad som er sendt til Helfo.

Foreldre/føresette må òg ha fullmakt frå barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslege myndigheitsalderen er 16 år.

Slik går du/de fram for å ordne fullmakt:

1. Den som skal gi fullmakt, må fylle ut og skrive under på dette skjemaet:

Helseopplysningar er sensitiv informasjon som ikkje bør sendast med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakta til Helfo som vedlegg i digitalt skjema.

Hugs å leggje ved kopi av gyldig legitimasjon med signatur.

2. Sørg for å skanne eller ta bilete av skjema og legitimasjon, slik at det er klart til opplasting i digitalt skjema. 

Du kan no logge inn på Helfo sitt digitale skjema (altinn.no) for å laste opp fullmakt og kopi av legitimasjon.