Blåstjerne

Blåstjerne (Scilla) er planter med varierende giftighet. Å smake litt på en blåstjerneplante regnes å være lite farlig, men kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist flere løk eller større mengder med plantemateriale.

Blåstjerne har smale blader, med lyseblå blomster med tynne kronblad.

Blåstjerne har smale blader, med lyseblå blomster med tynne kronblad.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med blåstjerne

  • ​Magesmerter
  • Kvalme
  • Brekninger og/eller diaré

Ved større inntak kan andre effekter oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med blåstjerne

  • ​Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd dersom barnet har spist flere løk eller større mengder med plantemateriale.

Beskrivelse av blåstjerne

​Blåstjerne omfatter flere planteslekter i aspargesfamilien. De er flerårige, små løkplanter og er vanlige prydplanter i hager, men forvilles lett i naturen.

Blåstjerne har smale blader og opprett stengel, ofte med blå blomster. Plantene blomstrer vanligvis om våren.