Blåveis

Blåveis (Hepatica nobilis) er en plante med mildt irriterende plantesaft. En liten smak gir vanligvis ikke symptomer. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt har spist større mengder blåveis.

Små blå blomster

Blåveis er en plante med mildt irriterende plantesaft, og en liten smak gir vanligvis ingen symptomer.

Illustrasjon: Geir Magne Bakken

Symptomer ved uhell med blåveis

En liten smak gir vanligvis ikke symptomer.

Dersom barnet ditt har spist en litt større mengde blåveis kan hun/han få følgende symptomer:

  • vondt i magen
  • kvalme
  • oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved uhell med blåveis

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen og gi litt å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist større mengder blåveisblomster.

Beskrivelse av blåveis

​Blåveis er en viltvoksende, liten vårblomst. Planten vokser gjerne på kalkholdig jord. Blåveis inneholder små mengder av en flyktig olje med brennende smak.