Gullregn er svært giftig

Gullregn (Laburnum sp.) er en meget giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha spist gullregn.

Illustrasjonsbilde av gullregn med gule blomster

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Symptomer ved forgiftning med gullregn

Hele planten inneholder forskjellige giftstoffer i varierende mengde, og frøene inneholder trolig mest giftstoffer. Mange av gullregn-artene har belger med frø, og det er gjerne disse som frister barn. En belg inneholder mellom 1–5 frø.

Ved inntak kan følgende symptomer oppstå:

  • kvalme
  • magesmerter
  • brekninger / oppkast
  • synspåvirkninger
  • hjertebank
  • store pupiller

Ved større inntak kan i tillegg andre symptomer oppstå.

Førstehjelp ved forgiftning med gullregn

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn.
  • Gi barnet noe å drikke.
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege dersom du tror at barnet ditt kan ha smakt på gullregn. Eventuell behandling vil være avhengig av hvor mye som er spist.

Beskrivelse av gullregn

​Gullregn er en prydbusk. Det finnes flere arter, blant annet adamsgullregn, alpegullregn, blåregn og hybridgullregn. Ikke alle arter setter frukter. Alle artene inneholder giftstoff, og det er oftest belgene med frø som frister barn. En belg inneholder 1–5 frø.

Gule blomster som henger fra et tre.

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Gullregn belger

Illustrasjon: Giftinformasjonen