Slik sender du en rettighetsklage

Hvis du har fått avslag på noe du mener du har rett til, kan du sende en rettighetsklage.

Skriv dette i klagen

​Klagen bør inneholde informasjon om deg, den virksomheten du klager på, og det som skjedde.

​Om deg

Start med å oppgi ditt navn, adresse og telefonnummer.

Hvis du klager på vegne av en annen person, bør du også ta med navn og kontaktinformasjon på den det gjelder. Legg også ved fullmakt.

Om den du klager på

En rettighetsklage retter seg nesten alltid mot en virksomhet.

Hvis du vil klage på fastlege, hjemmesykepleien, sykehjem eller annen kommunal tjeneste, oppgir du hvilken tjeneste det gjelder.

Hvis du ikke får de tjenestene du mener du har rett på ved et sykehus, bør du oppgi hvilken del av sykehuset klagen er rettet mot, f.eks:

 • klinikk
 • avdeling
 • sengepost

Om det som skjedde

Gi en kort, konkret beskrivelse av hvilken behandling du ikke har fått. Husk å ta med tidspunktet da det skjedde.

Finn adressen til den du klager på

Klagen skal først sendes til det behandlingsstedet du klager på.

​Du kan få postadressen til behandlingsstedet ved å:

 • ringe dem
 • ringe en opplysningstjeneste
 • søke på Internett

Finn adressen til lederen (valgfritt)

Du kan også be om å få adressen direkte til lederen ved behandlingsstedet. Da sikrer du at den som har det øverste ansvaret får vite hva som har skjedd.

Finn eller be om adressen til:

 • rådmannen, hvis du klager på et kommunalt behandlingssted
 • sykehusdirektøren, hvis du klager på et sykehus
 • øverste leder, hvis du klager på privat behandlingssted

Send klagen med brev

Send klagen til behandlingsstedets postadresse, og send en kopi til lederen hvis du vil.

​Hvis behandlingsstedet er enig i klagen din, vil de endre på avgjørelsen sin og ta kontakt med deg for å gi deg tilbudet du har rett på.

Hvis de er uenig i klagen, blir den automatisk sendt videre til Statsforvalteren, som vil behandle klagen og svare deg med et brev.

Skjema for rettighetsklage

Helse Sør-Øst

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst tilbyr elektronisk skjema for rettighetsklage, unntatt

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Revmatismesykehuset
 • Betanien Hospital Skien

Skjema for rettighetsklage hos Helse Sør-Øst.

Helse Nord

Alle sykehusene i Helse Nord tilbyr elektronisk skjema for rettighetsklage.

Skjema for rettighetsklage hos Helse Nord.

Sisdoalu lea almmuhan Statsforvalteren

Statsforvalteren. Slik sender du en rettighetsklage. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 čakčamánnu 3, bearjadat [vižžon 2024 suoidnemánnu 25, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/klage-og-erstatning/slik-sender-du-en-rettighetsklage/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 čakčamánnu 3, bearjadat