Koronasertifikáhta

Leatgo vuolgime mátkkoštit ja dárbbašat koronasertifikáhta? Dáppe logget sisa geahččat dahje čálihit koronasertifikáhta.

Beassan koronasertifikáhttii Helsenorges eaktuda ahte dus ferte leat norgga persovdnanummar dahje D-nummar.

Don logget sisa elektronalaš ID:in, ja sáhtát geavahit juogo BankID, BankID mobiillas, Buypass ID fiehttokoarttas, Buypass ID mobiillas dahje Commfides e-ID.

Sáhttá leat juonalaš čálihit dahje viežžat koronasertifikáhta. Jus don dagat dan de sihkkarasttát ahte sertifikáhtta lea olámuttus, vaikko bálvalus ii doaimmage, ii leat neahttačanastus dahje juoga eará fáhkka geavvá. Don sáhtát maiddái viežžat Helsenorge-appa. Doppe lea sertifikáhtta oažžumis vaikko ii leatge neahttačanastus.

Jus digitála sertifikáhtta ii leat oažžumis, de sáhtát don diŋgot koronasertifikáhta reivve dahje telefovnna bokte.

Jus dus ii leat norgga persovdnanummar dahje D-nummar, sáhtát fidnet beassama koronasertifikáhttii eará láhkai.

Diehtojuohkintelefovdna lea heaittihuvvon

Diehtojuohkintelefovdna korona várás lea dál heaittihuvvon.

Leat go dus jearaldagat korona birra? Ane chatta vuolemusas olges beale čiegas dahje loga ođasmahtton dieđuid dás Helsenorges.

Jus dus lea dárbu koronasertifkáhttii, muhto ii leat olámuttus digitálalaččat, de sáhtát diŋgot koronasertifikáhta reivve dahje telefovnna bokte.