Koronavaksine

Vaksine gjøres klar til å settes i skulder

Hvilke vaksiner er i vaksinasjonsprogrammet?

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjons­programmet

Se oversikt over godkjente vaksiner på nettsiden til Legemiddelverket. 

Hvem får koronavaksine?

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Gjennomføring av koronavaksinering

Det er kommunen du bor eller oppholder deg i som har ansvaret for å tilby deg koronavaksine.  Se nettsiden til kommunen for informasjon om når og hvordan vaksineringen gjennomføres.

FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommuner. Du finner kommuneoversikten på temasiden til Koronavaksinasjonsprogrammet.

Hvor foregår vaksineringen?

Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføringen av vaksineringen og sette opp vaksinasjonssenteret. Du vil få informasjon av kommunen din om hvor du skal møte opp til vaksinering. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Hva vil det koste å ta koronavaksine?

Vaksinen er gratis for alle i anbefalte grupper som bor eller oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere.

All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Før, under og etter vaksinasjon

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter covid-19

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet dersom du ikke kan møte opp. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter at vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente i minst 20 minutter før du kan reise hjem. Dette for at du skal kunne bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Du får en ny dose etter noen uker.

Tid mellom dosene

Absolutt minimumsintervall er:

 • For Comirnaty (Pfizer) – minst 21 dager mellom dosene
 • For Spikevax (Moderna) – minst 28 dager mellom dosene
 • Ved kombinasjon av de to vaksinene er det anbefalt et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene

Det er viktig at dosene ikke settes med kortere intervall enn beskrevet over, da man risikerer usikkerhet rundt hvor godt beskyttet man er og også at det ikke gir gyldig koronasertifikat.

Du kan lese mer om de ulike vaksinene og intervall hos FHI her.

Være hjemme eller teste deg ved symptomer etter vaksinasjon

Man kan reagere på vaksinen inntil tre dager etter vaksinasjon. I tabellen under ser du hvordan du skal håndtere potensielle symptomer etter vaksinasjon, om du skal være hjemme eller teste deg.

Symptom  Tiltak

Symptomer som er typiske vaksinasjonsbivirkninger:

 • Feber
 • Hodepine
 • Trøtthet
 • Verk i muskler eller ledd

Hold deg hjemme til du er feberfri og  har bedre allmenntilstand.

Hvis symptomene varer over 48 timer, bør du vurdere å teste deg for koronavirus.

Symptomer som ikke er typiske vaksinasjonsbivirkninger:

 • Hoste
 • Sår hals
 • Rennende nese
 • Tungpusthet
 • Mistet smak-/luktesans
Hold deg hjemme og test deg for koronavirus.

Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. 

Trening etter koronavaksine

Dersom formen er god, så er det ingen grunn til ikke å trene.

Koronavaksine samtidig med annen vaksine

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samme dag som koronavaksinen. Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang, bør du rådføre deg med lege.

Beskyttet eller fullvaksinert?

Beskyttet

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under. 
 • har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene, fra du har avsluttet isolasjon til 12 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.
 • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.
 • fått påvist antistoffer mot covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden.

Vaksinasjon av enkeltgrupper

Barn

Barn blir sjelden alvorlig syke av covid-19.

Folkehelseinstituttet anbefaler at koronavaksine skal tilbys til 12-15-åringer. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose. 

Unge mellom 16 og 17 år får også tilbud om koronavaksine.

FHI har laget en oversikt over anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge, se oversikten her.

Gravide og ammende

FHI anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester vaksineres med en mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan også vaksineres i 1. trimester, fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom.

Les mer om gravide, ammende og koronavaksine på nettsidene til FHI.

Personer med nedsatt immunforsvar

FHI anbefaler at personer med nedsatt immunforsvar tilbys en tredje vaksinedose.

Les mer på nettsidene til FHI.

Personer som har gjennomgått covid-19

Det er ennå ikke klart hvor godt beskyttet en som har vært syk med covid-19 er mot å bli syk igjen. Det er heller ikke klart hvor lenge beskyttelsen varer.

Anbefalingen er derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, vaksinerer seg. Du trenger da kun én vaksinedose for å bli regnet som fullvaksinert.

FHI anbefaler at det går 3 måneder fra du har blitt frisk etter å ha hatt covid-19 til du får vaksinedosen. Dette er fordi et langt intervall mellom gir bedre effekt og langvarig beskyttelse av vaksinen. Hvis du får vaksinen før det har gått 3 måneder, må det minst være 3 uker etter at du er blitt frisk for at du skal bli regnet som fullvaksinert.

Barn og unge i alderen 12-15 år som har hatt covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Hvis du får covid-19 etter å ha fått første vaksinedose anbefaler FHI følgende:

 • Påvist covid-19 før det har gått 3 uke etter første vaksinedose: ta en andre dose om lag 3 måneder etter du er symptomfri.
 • Påvist covid-19 senere enn 3 uke etter første vaksinedose: du trenger ikke ta andre vaksinedose.

Gjennomgått covid-19 i utlandet

Dersom du har gjennomgått covid-19 i utlandet og ikke har tatt en vaksinedose, kan du i etterkant ta en antistofftest i Norge for å få sykdommen registrert i MSIS og på Helsenorge. Antistofftesten må tas senest dagen før første vaksinedose settes, for å gi gyldig koronasertifikat basert på kombinasjonen av infeksjon og 1 dose vaksinedose.

Ler mer om gjennomgått covid-19 i utlandet og vaksinasjon hos FHI her.

Syke, medisinerte og allergikere

FHI har laget en oversikt for enkelte grupper syke, medisinerte og allergikere. Se informasjonen i Koronavaksinasjonsprogrammet hos FHI her.

Slik retter du feilregistrerte koronavaksiner

Dersom du oppdager feil i registrerte vaksinasjonsopplysninger av koronavaksiner, må dette rettes der du tok vaksinen. Vaksinestedet har meldeplikt til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Verken SYSVAK, Helsenorge eller Informasjonstelefonen kan korrigere feil eller mangelfull informasjon for privatpersoner.

Gyldigheten av koronasertifikatet ditt vil være helt avhengig av at vaksinasjoner registrert er korrekte. Gyldigheten bestemmes ut fra: vaksinasjonsdato, vaksinepreparat, korrekt intervall mellom vaksinedoser og fødsels- eller D-nummer.

Hvordan kan du etterregistrere koronavaksine tatt i utlandet?

Skal du oppholde deg i Norge over en lengre periode, eller flytte tilbake, kan du etterregistrere følgende vaksiner tatt i utlandet:

 • Comirnaty (Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • Janssen
 • Covishield

For å registrere koronavaksine tatt i utlandet, må du kunne dokumentere følgende:

 • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS
 • Skriftlig vaksinedokumentasjon

Ta kontakt med din fastlege, kommunehelsetjeneste eller en privat helsetjeneste, for å få registrert koronavaksine tatt i utlandet.

Godkjente koronavaksiner vil bli registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og vist i koronasertifikatet.

Du finner ditt koronasertifikat på helsenorge.no.

Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Eldre og sykehjemsbeboere vil få tilbud om en oppfriskningsdose (boosterdose) tidligst 6 måneder etter andre vaksinedose. Det er eldre i aldersgruppen 65 år og oppover som vil få tilbud. Les mer i nyhetssaken fra FHI.

Ekstra dose til Janssen-vaksinerte

Personer vaksinert med Janssen-vaksinen vil få tilbud om en ekstra dose mRNA-vaksine. De som ønsker å ta en ekstra dose må ta kontakt med vaksinasjonstilbudet i kommunen de oppholder seg i. Les mer i nyhetssaken fra FHI.

Beskyttelse og immunitet

Før vaksiner godkjennes gjennomfører produsentene store studier som gir mye informasjon om hvilken effekt vaksinene har. Studiene viser at beskyttelsen er ulik for de koronavaksinene som er godkjent i Norge. Grad av beskyttelse 1-2 uker etter siste dose:

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer): 95% 
 • Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna): 94% 

Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt. 

Siden effekten var nokså lik i alle aldersgruppene som var med i studiene, forutsetter vi at beskyttelsen hos de eldste vil være nokså lik den vi har sett i yngre aldersgruppe (ekstrapolering).

Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer. Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser.

Siden vaksinene hindrer sykdom vil de også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad.

Risikoen for at vaksinerte får koronainfeksjon er liten, men det forkommer. Derfor er det viktig å fortsette å følge gjeldende smittevernråd og å teste seg ved symptomer som kan passe med koronainfeksjon selv om man er vaksinert.

Les mer om vaksinene på godkjenningstidspunktet her

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det liten risiko for alvorlige bivirkninger de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her

Legemiddelverket publiserer ukentlige oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her (Legemiddelverket.no).

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Godkjenning av koronavaksine (legemiddelverket.no)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (legemiddelverket.no)