Oza goluidbuhtadusa Helfos

Don ozat goluidbuhtadusa skoviin Altinn:s.

Don bijat ja rievdadat kontonummira dáppe Helsenorges. Kontonummir geavahuvvo buot goluidbuhtadusaid ja olggosmáksimiid oktavuođas maid Helfo máksá, maiddái friddjakoarta-olggosmáksimiidda.