Søk Helfo om refusjon

Du søker om refusjon med et skjema i Altinn.

Kontonummer legger du inn og endrer her på Helsenorge. Kontonummeret brukes for alle refusjoner og utbetalinger fra Helfo, inkludert frikort-utbetalinger.