Bruk Helsenorge sammen med barnet ditt – gi samtykke til ungdomstilgang

Ungdom mellom 13 og 16 år kan logge seg inn og bruke Helsenorge. For å få tilgang må de ha foreldresamtykke.

Slik kan ungdom mellom 13 og 16 år bruke Helsenorge  

Ungdom mellom 13 og 16 år kan bestille time hos helsesykepleier via Helsenorge uten samtykke fra foreldre. Med samtykke fra foreldre kan de få tilgang til flere tjenester. Tjenestene ungdom får tilgang til med foreldesamtykke er per i dag

Ungdom med foreldresamtykke får etter hvert tilgang til flere tjenester, for eksempel bestille time hos fastlegen og fornye resepter. Du vil få varsel på Helsenorge når en ny tjeneste blir tilgjengelig for barnet ditt.  

Fordeler med å gi barnet ditt ungdomstilgang

Du har ansvaret for å følge opp barnets helse frem til det er 16 år. Når barnet ditt fyller 16 år, blir hen helserettslig myndig. Det vil si at hen får ansvar for egen helse, og bestemmer selv hva foreldre får innsyn i. Du mister også muligheten til å bruke Helsenorge på vegne av barnet ditt.

Hvis du gir barnet ditt tilgang til Helsenorge fra 13 års alder, får dere muligheten til å bruke Helsenorge sammen. Slik kan barnet ditt bli bedre rustet til å ta ansvar selv, før hen må.

Du beholder tilgangen til barnet ditt

Du kan fremdeles bruke Helsenorge på vegne av barnet ditt frem til hen fyller 16 år. Du mister altså ikke tilgang ved å samtykke til ungdomstilgang. 

Du har tilgang til mer enn det barnet ditt har

Du har tilgang til flere tjenester og dokumenter enn barnet ditt har. All informasjon du sender og mottar på vegne av barnet ditt, vises ikke for barnet. 

Som hovedregel ser du også alt det barnet ditt ser på sin profil. Hvis det er noe du ikke ser, er det en faglig begrunnelse for dette. Avgjørelsen gjøres av helsepersonell. Barnet ditt kan ikke selv bestemme at noe skal skjules for deg.

Hvordan samtykke til ungdomstilgang

For å gi samtykke til at barnet ditt får ungdomstilgang må du være registrert med foreldreansvar for barnet ditt i Folkeregisteret. I tillegg må minst én av barnets foreldre med foreldreansvar:

  • selv ha en bruker på Helsenorge og ha brukt Helsenorge på vegne av barnet
  • ha samme bostedsadresse som barnet

Du samtykker til ungdomstilgang ved å

gå til barnets bruker -> Profil og innstillinger -> Personverninnstillinger -> "Hvordan vil du bruke Helsenorge?" -> Endre innstillinger -> Foreldresamtykke til ungdomstilgang 

Ungdommen logger inn med BankID

Når du har gitt ditt samtykke, kan barnet ditt bruke Helsenorge ved å logge seg inn med BankID. Hvis hen ikke har BankID kan dere bestille det hos den banken dere bruker. Bankene har ulike aldersgrenser for BankID. Se liste for aldersgrenser hos de ulike bankene på bankid.no.

Du kan når som helst trekke samtykket

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Trekker du samtykket, mister barnet ditt tilgang til Helsenorge frem til hen er 16 år og helserettslig myndig.

Har ikke barnet ditt ungdomstilgang selv om du har samtykket?

Hvis du har gitt samtykke, men barnet ditt allikevel ikke ser noen tjenester når hen logger inn, kan du sjekke om Helsenorgesamtykket til barnet ditt er satt til “Full tilgang". Du må ha samtykket til full tilgang for at barnet ditt skal kunne bruke tjenestene som inngår i ungdomstilgangen. 

 

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Bruk Helsenorge sammen med barnet ditt – gi samtykke til ungdomstilgang. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2024 cuoŋománnu 17, gaskavahkku [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/om-tjenestene/foreldresamtykke-ungdomstilgang/

Maŋimusat ođastuvvon 2024 cuoŋománnu 17, gaskavahkku