Profil og innstillinger

I Profil og innstillinger kan du oppdatere kontaktinformasjon, styre hvilke varsler du ønsker å motta, endre personverninnstillinger og se logg over bruk.

Person skriver på laptop

Illustrasjon: Eugenio Marongiu / Mostphotos

Øverst på siden, når du er logget inn, finner du navnet ditt. Ved å klikke på det, får du en side med ulike innstillinger. Her finner du kontaktinformasjon og varseloppsett, personopplysninger, personverninnstillinger, fullmakter, og logg over bruk. Hvis du kan representere andre på helsenorge, vil du kunne velge hvem ved hjelp av personvelgeren som du finner her.