Elektrolyse- og voksbehandling ved uønsket/sjenerende hårvekst

Helfo kan delvis refundere utgiftene dine til fjerning av uønsket/sjenerende hårvekst ved hjelp av elektrolysebehandling og voksbehandling.

Du trenger legeerklæring for å få delvis refundert utgiftene til elektrolysebehandling og voksbehandling. ​​​​​​​

Elektrolyse ved uønsket/sjenerende hårvekst

​Kvinner med sterkt sjenerende hårvekst i ansiktet, kan delvis få dekket utgiftene til elektrolysebehandling. Det er et vilkår at du har en patologisk hårvekst (hirsutisme) i ansiktet, og at du har psykiske plager av hårveksten.

For å få refusjon trenger du legeerklæring fra spesialist som bekrefter at du trenger behandlingene. Dersom du bor langt fra spesialist, kan Helfo godta en erklæring fra allmennlege.

Dersom du har avsluttet behandlingen og ønsker å starte på nytt, må du sende Helfo en ny legeerklæring før du kan få refusjon for utgifter til flere behandlinger.

Voksbehandling ved uønsket/sjenerende hårvekst

​Dersom du har sjenerende hårvekst som skyldes bivirkning av medikament med virkestoffet Cyclosporin A (brukt etter organtransplantasjon), kan du delvis få dekket utgifter til voksbehandling både i ansiktet og på andre steder på kroppen. Hårfjerningen må skje innen 12 måneder etter transplantasjonen.​

Dersom det er nødvendig med en relativt høy dosering av ​medikamentet med virkestoffet Cyclosporin A utover 12 måneder etter transplantasjonen, kan du også delvis få dekket utgifter til videre voksbehandling.

For å få refusjon trenger du legeerklæring fra lege som bekrefter at du trenger behandlingene. Du må få ny legeerklæring hvert kalenderår.

Hvilke utgifter refunderer Helfo?

Beløpet du betaler til behandler for voksbehandling danner grunnlag for beregning av refusjon fra Helfo. Refusjon per behandling er ikke avgrenset til en fast sats.

Du får dekket utgiftene til elektrolysebehandling etter et beregningsgrunnlag på maksimalt 99 kroner per behandling. En behandling regnes å vare i 15 minutter. Antall behandlinger per dag er ikke begrenset. Du får ikke dekning for mer 100 behandlinger elektrolyse per kalenderår.

Her er et eksempel på hvordan Helfo beregner dekningen for elektrolyse. Det er tatt utgangspunkt i 100 behandlinger:

(99 kroner x 100) - 1971 (egenbetaling) = 7 929 kroner

Du får dekket 90 prosent av utgiftene:

7 929 kroner x 90 prosent = 7 136 kroner

Både for elektrolyse og voksbehandling er det en egenbetaling per kalenderår som i 2021 er 1971 kroner. Du kan få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger denne summen.

Forhåndsgodkjenning

Dersom du ønsker å vite om du får dekket deler av utgiftene til behandling for elektrolyse- og/eller voksbehandling, kan du søke Helfo om forhåndsgodkjenning.

Du søker ved å sende inn legeerklæring. Søknaden sendes til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det finnes ikke noe eget skjema du kan bruke til dette.

Får du en forhåndsgodkjenning, gjelder den fra datoen på legeerklæringen. Du kan ikke få refusjon for behandlinger du har hatt før legen bekreftet ditt behov for behandling i erklæringen.

Hvis du ikke søker om forhåndsgodkjenning, må du sørge for å få legeerklæring før du starter med behandlingene.

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søke om refusjon av utgifter til elektrolyse- og/eller voksbehandling ved å bruke digitalt skjema.

Ved første gangs innsending av kvitteringer må du legge ved legeerklæring dersom du ikke har fått forhåndsgodkjenning fra Helfo. For senere innsendinger er det nok med kvitteringer. Kvitteringene må inneholde navn på behandler, antall behandlinger, datoene de ble utført og hva du betalte.

Du må sende søknaden til Helfo senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og legge ved originale, spesifiserte kvitteringer. Send søknaden til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Saksbehandlingstid

​Saksbehandlingstiden for søknader om dekning av utgifter ved sjenerende hårvekst er inntil åtte uker.

Du kan også få dekket utgifter til reisen

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra elektrolyse- og voksbehandlingen. Søknad om dekning av reiseutgifter må sendes inn senest 30. juni året etter oppholdet.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om hvilke utgifter som kan dekkes i forbindelse med reisen på siden «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og noen rehabiliteringsopphold».

Du kan sende inn ett digitalt skjema for utgifter til elektrolyse- eller voksbehandling og reise.