Rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade

Helfo kan gi full dekning av utgifter til legehjelp, poliklinikk, røntgen, tannlegehjelp og fysikalsk behandling ved yrkesskade. Du kan også få refundert utgifter til legemidler, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell, bandasjemateriell, kremer, salver, oljer og hensiktsmessige hjelpemidler (briller). Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din.

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo