Livmorhalssvikt

Livmorhalssvikt er når livmorhalsen begynner å åpne seg for tidlig, uten at det samtidig er rier eller infeksjon.

Hva er livmorhalssvikt?

Livmorhalssvikt er når livmorhalsen begynner å åpne seg for tidlig, uten at det samtidig er rier eller infeksjon.

For tidlig fødsel (fødsel før 37 uker) skjer i 5-6 prosent av alle svangerskap i Norge. Livmorhalssvikt er en sjelden årsak til for tidlig fødsel.

Noen kvinner, som tidligere har abortert etter 16 uker eller har født ekstremt for tidlig, og der årsaken antas å være livmorhalssvikt, ser ut til å ha nytte av cerclage (bånd på livmorhalsen). Men effekten av inngrepet er omdiskutert.

Symptomer på livmorhalssvikt

Livmorhalsen begynner å åpne seg for tidlig uten at det samtidig er rier eller infeksjon.

Livmorhalsen starter med å bli kortere, og kan etter hvert åpne seg. Som regel har du lite symptomer, men noen kjenner nedpress.

Risikofaktorer for livmorhalssvikt

Risikofaktorer for livmorhalssvikt er tidligere for tidlig fødsel eller senabort.

Også tidligere operasjoner på livmorhalsen (konisering) kan være en risiko hos enkelte.

Blant kvinner som har født for tidlig anslås det at 14-15 prosent vil føde for tidlig (før 35. svangerskapsuke) i neste svangerskap.

Utredning og diagnose av livmorhalssvikt

Ved hjelp av innvendig ultralyd kan legen måle lengden på livmorhalsen. Livmorhalsens lengde kan variere, men den er vanligvis cirka tre til fire cm lang.

Hvis kvinner har sammentrekninger i livmoren og livmorhalsen er kort (under 2,5 cm), kan man definere det som truende for tidlig fødsel.

Behandling av livmorhalssvikt

En alternativ behandling for dem som tidligere har hatt senabort eller ekstremt tidlig fødsel, er tilførsel av hormonet progesteron. Behandlingen gis i form av en stikkpille eller gel i skjeden en gang per dag fra svangerskapsuke 12. Dette er vist å kunne forebygge for tidlig fødsel hos kvinner med risiko.

Er det påvist at livmorhalsen begynner å åpne seg, er det vanlig at du får sykemelding og avlastning.. Det kan også være aktuelt at du blir innlagt på sykehus. Legen kan da vurdere å anlegge et bånd rundt livmorhalsen, såkalt cerclage. Dette er en liten operasjon som foregår på operasjonsstuen medbedøvelse.

 

Alfirevic Z, Stampalija T, Medley N. Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in singleton pregnancy [Internett]. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 6;6(6):CD008991. doi: 10.1002/14651858.CD008991.pub3. PMID: 28586127; PMCID: PMC6481522 [hentet 2020-12-15]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28586127

Berghella V, Rafael TJ, Szychowski JM, Rust OA, Owen J. Cerclage for short cervix on ultrasonography in women with singleton gestations and previous preterm birth: a meta-analysis [Internett]. Obstet Gynecol. 2011 Mar;117(3):663-71. doi: 10.1097/aog.0b013e31820ca847. PMID: 21446209 [hentet 2020-12-15]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21446209

Harger JH. Cerclage and cervical insufficiency: an evidence-based analysis [Internett]. Obstet Gynecol. 2002 Dec;100(6):1313-27. doi: 10.1016/s0029-7844(02)02365-7. Erratum in: Obstet Gynecol. 2003 J an;101(1):205. PMID: 12468179. [hentet 2020-12-15]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12468179

Mazaki-Tovi S, Romero R, Kusanovic JP, Erez O, Pineles BL, Gotsch F, Mittal P, Than NG, Espinoza J, Hassan SS. Recurrent preterm birth. Semin Perinatol. 2007 Jun;31(3):142-58. doi: 10.1053/j.semperi.2007.04.001. PMID: 17531896; PMCID: PMC3500643. [hentet 2020-12-15]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17531896

Sisdoalu lea almmuhan Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Livmorhalssvikt. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 cuoŋománnu 17, vuossárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/sykdom/svangerskap/livmorhalssvikt/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 cuoŋománnu 17, vuossárga