Bakteriell vaginose (skjedekatarr)

Bakteriell vaginose er en infeksjon i skjeden (skjedekatarr). Infeksjonen kan være plagsom, men er sjelden farlig. Symptomgivende bakteriell vaginose behandles med antiseptiske midler eller antibiotika.

Hva er bakteriell vaginose?

Bakteriell vaginose skyldes en ubalanse i bakteriefloraen i skjeden. Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker tilstanden, men risikoen øker med ny partner eller ved hyppige partnerbytter.

Bakteriell vaginose er i utgangspunktet en ufarlig infeksjon som ofte forsvinner av seg selv. 

Infeksjonen kan føre til alvorlige komplikasjoner under svangerskapet og øke risikoen for:

Symptomer på bakteriell vaginose

Vanlige symptomer er tyntflytende grå eller hvit utflod fra skjeden. Denne kan ha ubehagelig fiskeaktig lukt som blir mer markant etter sex.

Ved mistanke om bakteriell vaginose kan legen ta en penselprøve fra skjeden til pH testing/sniff-test og se på et utstryk under et mikroskop.

Behandling av bakteriell vaginose

Bakteriell vaginose behandles ofte med antiseptisk (dekvalin) vaginaltabletter eller med antibiotika. Antibiotika er medisiner som dreper bakterier.

Behandling av bakteriell vaginose er vellykket hos de aller fleste og kan tas som tabletter eller lokalbehandling i form av en gel, krem eller vagitorier.

Medisinen metronidazoltabletter eller gel fungerer omtrent like bra, men gelen gir sannsynligvis mindre bivirkninger. Andre ganger forskriver legen klindamycin gel eller krem. Behandlingen varer fra tre til syv dager.

Opplever du stadig tilbakefall kan legen anbefale metronidazol gel to ganger i uken i opptil seks måneder.

Antibiotika kan gi bivirkninger som kvalme og soppinfeksjon i skjeden. Tablettene kan blant annet gi en metallsmak i munnen.

Du bør unngå å kombinere metronidazol med alkohol. Kombinasjonen kan gjøre deg svært syk med symptomer som rødme i ansiktet, hodepine, pustevansker, kvalme og oppkast. Du bør også unngå å drikke alkohol i 24 timer etter at du har tatt siste dose med antibiotika.

Clindamycin krem og vagitorier er oljebaserte, og skal ikke kombineres med latexpessar/kondom. Er du usikker på om du bruker prevensjon som inneholder latex kan du spørre om dette på apoteket. Prevensjon som er laget av lateks kan bli svekket av oljebaserte legemidler. 

Et alternativ til antibiotikabehandling er antiseptisk behandling (Dekvalin vaginaltabletter 10 mg x1) i seks dager.

Behandling av bakteriell vaginose under svangerskapet

Hvis du er gravid og har symptomer på bakteriell vaginose vil du vanligvis behandles med metronidazol-tabletter.

Partnerbehandling?

Rutinemessig behandles ikke partnere, men noen leger anbefaler å avstå fra sex under behandlingen.

Hos noen kvinner går bakteriell vaginose bort av seg selv uten behandling, mens andre har vanskeligheter med å bli kvitt infeksjonen. Om lag en tredel av kvinner får tilbakefall. Ved hyppig tilbakefall bør du unngå vaginal skylling,  sterke såper og boblebad.

Bakteriell vaginose kan gjøre det lettere å bli smittet av andre kjønnssykdommer, og du bør derfor sjekke deg for dette.

Bakteriell vaginose (Skjedekatarr). Helsebiblioteket.no, 2024.

Bacterial vaginosis (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2020.

Sisdoalu lea almmuhan Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Bakteriell vaginose (skjedekatarr). [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2024 guovvamánnu 28, gaskavahkku [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/sykdom/underliv/skjedekatarr-bakteriell-vaginose/

Maŋimusat ođastuvvon 2024 guovvamánnu 28, gaskavahkku