Om Helsekontakter

Oversikten i Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.

Sende og motta meldinger

Du kan sende meldinger til helsekontakter som har åpnet for digital kommunikasjon med deg via Helsenorge. 

Du får svar på meldingen din så snart som mulig.

Har du fått varsel om ny melding på e-post eller SMS?

Når en av dine helsekontakter har sendt deg en melding vil du få varsel om dette på e-post eller SMS. Du finner meldingen i innboksen din på Helsenorge 

Hva er en helsekontakt?

Helsekontakter er nåværende eller tidligere kontaktpersoner i kommunen eller på sykehus, som:

  • fastlege
  • helsesykepleier
  • jordmortjenesten
  • hjemmetjenesten
  • forløpskoordinator kreft
  • sykepleier eller lege ved sykehus i Helse Vest

Noen helsekontakter kan du velge selv, som fastlege. Andre, som forløpskoordinator for kreft får du tildelt når du har rett til det.

Forløpskoordinator kreft

Du kan sende meldinger til din forløpskoordinator for informasjon og spørsmål om ditt forløp. Du får svar på meldinger så snart som mulig. Hvis det haster bør du ta kontakt per telefon i ordinær arbeidstid.
 

Sykehus i Helse Vest

Sykehus i Helse Vest kan gi deg tilgang til å sende og motta meldinger fra for eksempel sykepleier eller lege, hvis det er hensiktsmessig for din behandling. 

Andre helsekontakter

Hvis du er student og har helsekontakter hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) vil du se disse i oversikten over dine helsekontakter når du har logget inn på Helsenorge. 

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

Sisdoalu lea almmuhan Norsk helsenett

Norsk helsenett. Om Helsekontakter. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2022 borgemánnu 22, vuossárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 22, vuossárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/tjeneste-helsekontakter/om/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 borgemánnu 22, vuossárga