Fysisk aktivitet for barn 0-5 år

Barn er skapt for bevegelse og aktivitet, og som forelder bør du gi barna gode og positive vaner.

Jente i aktivitet

Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del av barnets utvikling. Det er derfor viktig at barn er i fysisk aktivitet. Her får du råd som kan legge til rette for fysisk aktivitet hos barnet ditt.

Fysisk aktivitet for barn under 1 år

Barn under 1 år bør være i bevegelse flere ganger om dagen og på ulike måter, gjerne gjennom samspill og lek. Småbarnsalderen er en viktig periode for læring av grunnleggende bevegelser. Stimuler til lek og bevegelse ut fra barnets utviklingsnivå. Jo mer bevegelse barnet er i, jo bedre. Barn styrer behovet for hvile og aktivitet selv. Forsøk å finne en god balanse der barnet ditt får tilstrekkelig med hvile. Ivareta barnets behov for omsorg, lek, sosialt samvær og læring gjennom dagen.

Barn i denne alderen utvikler seg raskt, både fysisk, mentalt, kognitivt og motorisk. Legg til rette for at barnet ditt kan få utforske variert lek, prøving og feiling. Eksempler på aktiviteter er å:

 • ligge på mage
 • løfte hodet
 • rulle rundt fra mageliggende til ryggliggende
 • åle
 • krype
 • sitte
 • reise seg
 • stå

Barn som ennå ikke forflytter seg bør være aktive i liggende posisjon på magen, når foreldre eller andre voksne er tilstede. Aktiviteten bør fordeles utover dagen.

Fysisk aktivitet i 1-2-årsalderen

Barn i alderen 1 til 2 år bør være allsidig fysisk aktive i minst tre timer fordelt utover dagen. La barna styre intensiteten og ta pauser når det passer dem. Ivareta barnets behov for omsorg, lek, sosialt samvær og læring gjennom dagen.

Småbarnsalderen er en viktig periode for læring av grunnleggende bevegelser og for motorisk utvikling. Aktivitetene til barna bør derfor inneholde varierte bevegelser som å:

 • krype
 • krabbe
 • sitte
 • reise seg
 • stå
 • hoppe

Disse aktivitetene vil bidra til læring og motorisk utvikling.

Du bør legge til rette for varierte aktiviteter for barnet og la dem utforske omgivelsene gjennom hele året. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • turer i nærmiljøet og i skogen
 • utforske ulikt terreng og underlag ved ulike årstider
 • leke med ball, klatre opp, hoppe ned og ake
 • bade ute og inne

Fysisk aktivitet i 3-5-årsalderen

Barn i alderen 3-5 år bør være i fysisk aktivitet i minst tre timer fordelt utover dagen. Legg til rette for varierte aktiviteter med ulik intensitet som barna styrer selv. Minst 60 minutter av leken i løpet av dagen bør gjøre dem litt andpustne. Desto mer bevegelse barnet får, jo bedre, men sørg for en balanse mellom aktivitet og hvile. Ivareta barnets behov for omsorg, lek, sosialt samvær og læring gjennom dagen.

I 3-5-årsalderen får barnet større kroppsbeherskelse. De kan for eksempel trene på å:

 • bære ting
 • løpe
 • hoppe med samlet sats
 • hinke
 • rulle

Barn lærer raskt, så gi dem utfordringer.

Du bør legge til rette for varierte aktiviteter for barnet og la dem utforske omgivelsene gjennom hele året. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • trening på balanse og rotasjon
 • kaste og ta imot
 • variert lek
 • bade ute og inne
 • gå turer i nærmiljøet og i skogen
 • utforske ulikt terreng og underlag ved ulike årstider

Sørg for tilstrekkelig tid ute og gode rom de kan leke på inne. Du kan gjerne være aktiv sammen med barnet.

Tilpass aktivitetene

Husk å ta hensyn til at barn har ulike behov og utvikles i ulikt tempo.

Du bør tilpasse aktiviteten til funksjonsevnen og alderen til barnet ditt. Dette kan gi barnet bevegelsesglede.

Barn med nedsatt funksjonsevne og redusert helse anbefales å være så aktive som evnen og helsetilstanden deres tillater. Helsestasjon, lege eller annet kvalifisert helsepersonell kan hjelpe deg med å finne et passende aktivitetsnivå til ditt barn.

Begrens tid i ro og tid med skjerm

Sitte eller ligge fastspent

Barn under 5 år bør ikke være fastspent i mer enn én time sammenhengende i våken tilstand. Dette kan for eksempel være i barnevogn, barnestol eller bilstol. De bør heller ikke sitte i lengre perioder av gangen. Noen ganger er det nødvendig på grunn av sikkerhet, som i bil eller i høy stol ved matbordet, men de bør være fastspent i så liten grad som mulig. Å være fastspent i en time er lang tid for et barn som ønsker å kunne bevege seg fritt.

Det er likevel forskjell på det du gjør hver dag og det du gjør innimellom. Du kan for eksempel ha med barna på lengre bilturer en gang iblant, men sørg for tilstrekkelig med pauser med aktivitet. Små barn skal fortsette å sove sammenhengende over lenger tid for eksempel i vogn, selv om de blir liggende/sittende mer enn en time i strekk.

Når barnet er våkent, bør du gi det regelmessige pauser med aktivitet etter perioder der barnet har vært helt i ro. Den motoriske utviklingen fremmes når barnet har mulighet til å bevege seg.

Det viktige er variasjon i hverdagen – å variere mellom aktivitet og hvile, og mellom å få bruke egen kropp og å bli båret eller trillet rundt.

Skjermtid

Ulike skjermaktiviteter er blitt en naturlig del av barnas hverdag. Bruk av skjerm kan være en kilde for læring, lesing, og kognitiv og motorisk utvikling. Det kan også ha en positiv sosial funksjon for mange, for eksempel kontakt med besteforeldre via skjerm. Skjermtid hos barn bør allikevel begrenses. 

For de aller minste barna anbefales det ikke å bruke skjerm i det hele tatt. Fra barnet er 2 år bør skjermtid begrenses til én time daglig, og jo mindre, jo bedre. 

Små barn er naturlig aktive, men hvis de blir sittende mye med skjerm kan det begrense tiden de er i bevegelse. Dette kan påvirke barnets interesse for aktiv lek. Bruk av skjerm og andre stillesittende aktiviteter bør balanseres med fysisk lek og aktiviteter.

Ingen barn er like, finn en løsning som passer for din familie. Forutsigbare rammer er lettere å forholde seg til for alle. Vær bevisst over hvilke vaner som innlæres.

​Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2022 [hentet 09.05.2022]. Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling 

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Fysisk aktivitet for barn 0-5 år. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2022 miessemánnu 9, vuossárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/trening-og-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet-0-5-ar/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 miessemánnu 9, vuossárga