Seksualtekniske hjelpemidler

Det finnes hjelpemidler for deg med nedsatt seksualfunksjon. Du kan ha rett på økonomisk støtte.

Et seksualteknisk hjelpemiddel eller et sexleketøy kan gi et bedre seksualliv dersom du har nedsatt seksualfunksjon. Du kan ha god nytte av leketøy som kan kjøpes i erotiske butikker og på nett. Det finnes også hjelpemidler som er særlig rettet mot deg som har seksuelle problemer som skyldes sykdom eller skade.

Type hjelpemiddel som er nyttig for deg vil avhenge av hva som er problemet ditt. Noen hjelpemidler er designet for penis eller klitoris. Det finnes også universelle hjelpemidler som alle kan ha glede og nytte av.

Langvarig sykdom eller skade kan gi rett til støtte

Dersom du er avhengig av å bruke et hjelpemiddel for å ha et godt seksualliv, kan du ha rett på økonomisk støtte fra NAV til å kjøpe seksualtekniske hjelpemidler. Det seksuelle problemet må skyldes sykdom eller skade som ikke blir bedre ved medisinsk behandling. Problemet må forventes å vare i minst 2 år.

Medisinsk vurdering avgjør rett til økonomisk støtte

For å ha rett på støtte må en lege gjøre en medisinsk vurdering som konkluderer med at medisinsk behandling ikke vil bedre funksjonsevnen, og at hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig for å løse ditt problem. Hovedregelen er at støtten ikke gjelder hjelpemidler som brukes i behandling av sykdom og skade (behandlingshjelpemidler).

Snakk med fastlegen din om du har rett på støtte til et seksualtekniske hjelpemiddel.

Hjelpemidler fra hjelpemiddelbasen

Slik går du frem:

 • Skaff deg oversikt over hvilke hjelpemidler for seksuelle aktiviteter som finnes og som kan løse ditt problem.
 • hjelpemiddelbasen.no finner du oversikt over hjelpemidler som blir dekket av NAV. Listen er ikke uttømmende. Du kan ha rett på støtte til andre hjelpemidler.
 • Kontakt fastlegen eller annen behandlende lege for å finne ut om du oppfyller kriteriene for støtte til slike hjelpemiddel.
 • Dersom du oppfyller kriteriene og du fant et hjelpemiddel som passer på hjelpemiddelbasen.no, be legen fylle ut dette bestillingsskjema.
 • Hjelpemiddelet blir sendt til deg eller til legen din. Du kan ta det i bruk innen kort tid.

Andre hjelpemidler

Dersom du oppfyller kriteriene for støtte, men ikke finner et hjelpemiddel på hjelpemiddelbasen.no, kan du få støtte til et annet produkt. Legen må da sende en begrunnet søknad om dispensasjon til NAV. Det er ikke noe eget skjema for dette.

Søknaden til NAV må inneholde følgende:

 • Ditt navn, adresse og fødselsnummer.
 • En tydelig begrunnelse for hvorfor hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å løse ditt problem.
 • Artikkelnummer og navn på hjelpemiddelet og hvem som er leverandøren.

Vær oppmerksom på at produktet må være CE-merket og bestilles fra et lovlig etablert foretak. Legen sender søknad om dispensasjon til:

 • Abeids- og velferdsdirektoratet
  Virkemiddelseksjonen v/Kontor for Hjelpemidler og levekår
  Postboks 354
  8601 Mo i Rana

Dersom NAV gir dispensasjon, sender legen inn bestillingen til leverandøren. Hjelpemiddelet blir sendt til deg eller til legen din. Du kan ta det i bruk innen kort tid.

Ved behov for spesialister

I noen tilfeller er det nødvendig å oppsøke spesialister i gynekologi, urologi og nevrologi for å få tilstrekkelig veiledning og hjelp. Fastlegen sender da en henvisning til spesialisten, og du vil få en innkalling til time.

Les mer om støtteordningen for seksualtekniske hjelpemidler på nav.no.