Amming og legemidler

De fleste legemidler kan brukes av ammende. Noen legemidler frarådes, og noen legemidler vet vi for lite om når det gjelder eventuelle skadebivirkninger på barnet.

Mor ammer barnet sitt

Når kan du fortsette ammingen?

Du kan amme dersom

 • ingenting eller svært lite av medisinen går over i morsmelken.
 • det er lang erfaring med bruk av medisinen hos ammende, uten at det er påvist skadelige effekter på barnet.
 • medisinen ødelegges raskt i barnets magesekk og tarm (eksempler på dette er insulin som brukes ved diabetes og heparin som brukes ved blodpropp).

Reseptfrie medisiner

Eksempler på vanlige reseptfrie medisiner som kan brukes av mødre som ammer (salgsnavn i parentes):

 • Smertestillende tabletter med virkestoffet paracetamol (Panodil, Paracet, Paracetamol og Pinex).
 • Smertestillende tabletter med virkestoffet ibuprofen (Ibuprofen, Ibumetin og Ibux).
 • Smertestillende tabletter med virkestoffet diklofenak (Voltarol)
 • Nesedråper/nesespray mot tett nese med virkestoffene xylometazolin (Dexyl, Otrivin, Zymelin, Zycomb og Xylometazolinhydroklorid) og oksymetazolin (Rhinox).

Medisiner som kan påvirke barnet uheldig

Noen medisiner går lett over i morsmelken slik at barnet får i seg mye medisin ved amming. Eksempler på slike medisiner er

 • Litium (brukes ved bipolar lidelse).
 • Lamotrigin (brukes ved epilepsi og bipolar lidelse).

Noen medisiner kan påvirke barnet selv om mengden medisin i melken er veldig liten. Et eksempel er cellegift som brukes ved behandling av kreft.

Risikoen for at barnet skal få bivirkninger av medisiner i morsmelken, er størst hos spedbarn under to måneder. Dette skyldes at nyfødte i mange tilfeller skiller ut medisinen langsommere enn eldre barn. Dette gjelder særlig for barn som er født for tidlig (premature).

Noen ganger vet vi for lite til å gi sikre svar

I noen tilfeller må du i samråd med legen veie fordelene ved amming opp mot faren for at medisinen skal påvirke barnet. Dette er aktuelt hvis du bruker en medisin som i sjeldne tilfeller kan påvirke barnet uheldig, eller dersom du bruker en medisin som er ny. For nye medisiner vet vi ofte lite om hvor mye medisin som går over i morsmelk, og hvordan dette kan påvirke barnet.

Tips som kan redusere mengden medisin som barnet får i seg ved amming:

 • Kombiner amming og morsmelkerstatning.
 • Unngå å amme når du har mest medisin i kroppen (oftest kort tid etter inntak av medisinen).
  Lege, helsesykepleier eller apotek kan gi deg råd om dette.

Råd fra Trygg Mammamedisin

Trygg Mammamedisin er en gratis, offentlig tjeneste der leger og farmasøyter svarer på spørsmål om bruk av medisiner ved graviditet og amming.

Du sende inn spørsmålet ditt via nettsiden tryggmammamedisin.no. Der kan du også finne informasjon og råd om vanlige plager og trygg behandling av disse. 

Av og til sier legene og ekspertene ved Trygg Mammamedisin at det er i orden å bruke en medisin når du ammer, selv om pakningsvedlegget fraråder deg å gjøre dette. Dette skyldes at leger og fagfolkene ved Trygg Mammamedisin kan gi individuelle råd på bakgrunn av ny forskning. På grunn av strenge formelle krav kan det ta tid å oppdatere teksten i pakningsvedlegget.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Amming og legemidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 26. januar 2021 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/amming-og-legemidler/

Sist oppdatert tirsdag 26. januar 2021