Bruk av hjertestarter

En hjertestarter er et apparat som gir, ved hjelp av to elektroder klistret på brystet, ett eller flere strømstøt gjennom hjertet ved hjertestans. En hjertestarter bør kobles til så raskt som mulig etter at man har begynt med hjerte- og lungeredning.

Hjertestarter

Tiden fra hjertet stanser til det gis strømstøt med en hjertestarter er sammen med hjerte-lungeredning den viktigste faktoren for overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus.

Enkel å bruke

Hjertestartere er laget med tanke på at hvem som helst skal kunne ta de i bruk. Alle hjertestartere har tydelige tegninger og stemmeveiledning.

Det er en stor fordel å ha gått på kurs for å kunne bruke hjertestarteren mest mulig effektivt. De fleste kurs i hjerte-lungeredning gir også en enkel innføring i bruk av hjertestarter.

Mange som får hjertestans, men ikke alle, har en kaotisk hjerterytme som kan nullstilles med et strømstøt. Du kan ikke se hvilken hjerterytme en person har, men hjertestarteren vil analysere hjerterytmen.

Øvelse på hjerte- og lungeredning på dukke

Slik bruker du en hjertestarter

​Ring 113 og begynn med HLR

Ikke avbryt HLR - be om hjelp

  • Unngå avbrudd i hjerte-lungeredningen.
  • Dersom det finnes en hjertestarter i nærheten, bør du få noen til å hente den mens du fortsetter å gjøre hjerte-lungeredning på pasienten.
  • Helsepersonellet på 113 vil kunne veilede deg frem til nærmeste hjertestarter.

Finn din nærmeste hjertestarter her (113.no)

Plasser elektrodene på bar hud

  • Slå på hjertestarteren og følg hjertestarterens råd.
  • Plasser elektrodene på bar hud som vist på tegningen - én under høyre krageben og én under venstre armhule.
  • Fortsett med hjerte- lungeredning til elektrodene er plassert og hjertestarteren er klar til å analysere hjerterytmen.

Stopp HLR ved støt

  • Hjertestarteren ber deg om å stoppe hjerte-lungeredningen når den analyserer hjerterytmen, når den lader og skal gi støt.
  • Dersom personen har ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi, vil hjertestarteren anbefale at du trykker på sjokknappen slik at strømstøt utløses.

Ofte har personen som har hjertestans en hjerterytme hvor strømstøt ikke vil ha noen effekt. Da vil hjertestarteren gi beskjed om at støt ikke er anbefalt, og be deg fortsette med hjerte-lungeredning.

Hjertestarteren vil be deg om å stoppe HLR hvert tredje minutt for å analysere hjerterytmen på nytt.

Fortsett til ambulansen kommer

Fortsett med hjerte-lungeredning til ambulansen kommer, eller du ser sikre tegn til liv, som at personen begynner å puste normalt, våkner, åpner øynene eller begynner å bevege seg.

Se etter lignende symboler for å finne en hjertestarter.

Se etter lignende symboler for å finne en hjertestarter.

Bruk av hjertestarter ved hjertestans hos barn

Hjertestartere skal også brukes ved hjertestans hos barn, men den vanligste årsaken til hjertestans hos barn er oksygenmangel, og i slike tilfeller er det sjelden en hjerterytme som kan behandles med et strømstøt. Derfor fokuseres det mest på god hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og munn-til-munn ved hjertestans hos barn.

Barneelektroder eller barnemodus

For små barn under 30 kg (ca. 8 år) finnes det barneelektroder eller barnemodus med innstillinger som regulerer ned strømstyrken.

Dersom det ikke er barneelektroder eller barnemodus tilgjengelig, kan du i samråd med 113 bruke de vanlige elektrodene – også hos de aller minste.

Finn din nærmeste hjertestarter her (113.no)