Førstehjelp ved blødninger

En skade kan føre til ytre eller indre blødning. Det er viktig å stoppe eller redusere en stor blødning. Mister du mye blod, kan det føre til at blodsirkulasjonen ikke blir god nok.

Ytre blødninger

En voksen person har omtrent fem liter blod. Et stort blodtap kan gi alvorlige konsekvenser og det er derfor viktig å stoppe en blødning så raskt som mulig.

Ved skade på huden vil det blø fra såret. Det kan også komme urenheter inn i kroppen som kan gi infeksjoner.

Symptomer på større blødninger

 • Raskere pust
 • Blek, kald og klam hud
 • Uro og forvirring
 • Redusert bevissthet

Ring 113 ved større blødninger og blødninger du ikke klarer å stoppe. Da må den skadde hentes av ambulanse.

Ved mindre blødninger kan du som regel få personen til legevakt selv. Dette gjelder om du klarer å stoppe blødningen, og den skadde har normal pust, er ved bevissthet og ikke har blek, kald eller klam hud.

Førstehjelp ved ytre blødninger

Begrens blødningen:

 • Trykk bandasje eller rent tøy direkte mot blødningen og press med fingrene mot såret for å redusere blødningen mest mulig. Har du ikke tøy, bruk fingrene eller knyttneven.
 • Få den skadde til å legge seg ned og hev det blødende stedet over hjertehøyde, dersom du kan gjøre det uten at skaden blir verre.
 • Få noen til å hente bandasje eller rent tøy du kan bruke som bandasje.

Bandasjer med press mot blødningen:

 • Legg en stram bandasje over blødningen. Du kan også legge noe hardt på bandasjen, slik at det trykkes ekstra hardt mot blødningen.
 • Ikke fjern gjenstander som sitter fast, det kan øke blødningen.

Overvåk og bevar kroppstemperaturen:

 • Hold øye med bandasjen og se at det ikke blør gjennom. Dersom det blør gjennom legger du en ny bandasje utenpå, med større press mot blødningen.
 • Forebygg mot nedkjøling ved å pakke personen godt inn. Blødningen øker dersom en person bli kald.
 • Overvåk og gi tilbakemelding til 113 om personen bli sløvere eller noe endrer seg.

Indre blødninger

Indre blødninger er ikke synlig på kroppen. Har en person vært utsatt for store krefter, som i en trafikkulykke, vold eller høyt fall, kan personen ha fått indre blødninger.

Symptomer på indre blødninger

 • Rask pust
 • Blek, kald og klam hud
 • Smerter i for eksempel bryst, mage, bekken eller lår
 • Uro og forvirring
 • Redusert bevissthet
 • Misfarging i skadeområdet

Ring 113 dersom du ser noen av disse symptomene hos noen som har vært utsatt for en ulykke med mye kraft.

Førstehjelp ved indre blødninger

Du kan ikke stoppe en indre blødning, men det er noen viktige tiltak du kan gjøre mens du venter på ambulansen:

 • Hold personen varm. Pakk den skadde inn i varme klær eller tepper og noe vindtett. Pass spesielt på å legge noe under personen som beskytter mot varmetap.
 • Hold personen i ro. Bevegelse kan øke blødningen.
 • Ikke fjern gjenstander som sitter fast i såret. Det kan øke blødningen.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Sist oppdatert fredag 23. juni 2023