PrEP (preeksponeringsprofylakse) mot hiv

Noen kan ha behov for en alternativ måte å beskytte seg mot hiv på. PrEP er en effektiv hiv-forebyggende behandling for de som har høy risiko for hiv-smitte.

Oppsummering

PrEP står for «preeksponeringsprofylakse» hvor du tar hiv-medisin forebygge hivsmitte. PrEP er for hiv-negative personer som har høy risiko for å bli smittet med hiv. Behandlingen kan tas som en tablett daglig, eller ved behov.

Hiv er for tiden en sjelden sykdom å bli smittet med i Norge. Noen personer og grupper har økt risiko, og PrEP kan da være aktuelt.

Hvem kan bruke PrEP?

For å bruke PrEP må du være hiv-negativ, men ha høy risiko for å bli hiv-smittet.

Er PrEP aktuelt for deg?

  • Har du hatt ubeskyttet analt samleie med flere partnere siste 12 måneder?
  • Har du ubeskyttet samleie med partnere som har økt risiko for hivsmitte?
  • Har du hatt en bakteriell seksuelt overførbar infeksjon utenom klamydia siste 12 måneder?
  • Har du siste 12 måneder brukt PEP (post-eksponerings profylakse), en medisin som gis etter mulig risiko for hiv-smitte?
  • Har du hyppig sex under ruspåvirkning eller chemsex?
  • Har du en hiv-positiv partner og er ikke «velbehandlet», det vil si har påvisbart virus i blod.

Har du svart ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan PrEP kanskje være aktuelt for deg.

PrEP gis ved infeksjonsmedisinske avdelinger eller ved spesialiserte klinikker, og du kan kontakte din fastlege for å få henvisning til ditt lokalsykehus. Før oppstart med PrEP er det viktig å ta en blodprøve for å utelukke at du allerede er smittet med hiv. I tillegg bør det tas prøver for andre seksuelt overførbare infeksjoner samt sjekke at andre relevante blodverdier er normale.

Det er også viktig at du kan oppgi hvilke andre medisiner du bruker, fordi enkelte medikamenter ikke bør kombineres med PrEP. Disse opplysningene med prøvesvar legges ved henvisningen fra fastlege.

Behandling

PrEP kan tas på to ulike måter:

Daglig behandling

1 tablett daglig til samme tidspunkt hver dag: Dette passer for deg som har hyppig sex, eller som sjelden vet når du kommer til å ha sex.

Behandling ved behov

Du kan ta PrEP som en «kur» når du tror du vil ha behov for det. Du må da ta tablettene før risikosex. 2 tabletter tas 2-24 timer før sex, deretter tas 1 tablett daglig, til samme tidspunkt som første dose ble tatt, til og med to døgn etter siste risikosex.. PrEP tatt ved behov passer for deg som har sjeldnere sex, og som planlegger når du skal ha sex.

Bivirkninger

De fleste får ingen bivirkninger, og de fleste bivirkningene er milde og forbigående, men alvorlige bivirkninger kan oppstå en sjelden gang. Det er derfor viktig å følge vanlig kontrollprogram for PrEP.

Komplikasjoner og forhåndsregler

PrEP-behandlingen er effektiv når den blir tatt på riktig måte, men den gir ikke 100 prosent garanti mot hiv-smitte. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Vi anbefaler derfor at du fortsetter å bruke kondom, selv om du er på PrEP-behandling.

Oppfølging

Du som bruker PrEP må møte til kontroll hver tredje måned. Da blir du testet for syfilis, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Årlig tas det mer utfyllende prøver. Dette kan også gjøres hyppigere etter individuelt behov.

Avslutte bruk av PrEP

PrEP er ikke ment som livslang behandling. Ettersom behovet kan endre seg, vil du og behandleren din sammen vurdere om og når det er riktig å avslutte behandlingen.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Norsk forening for infeksjonsmedisin [Internett]. Den norske legeforening, Oslo, 2020 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://www.hivfag.no

Hiv-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse). Oslo universitetssykehus – behandling [Internett]. Olafiaklinikken, Oslo, 2020 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakse

Rutstein SE, Smith DK, Dalal S, Baggaley RC, Cohen MS. Initiation, discontinuation, and restarting HIV pre-exposure prophylaxis: ongoing implementation strategies. Lancet HIV [Elektronisk artikkel]. 2020 Oct;7(10) [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861269

Spinner CD, Boesecke C, Zink A, Jessen H, Stellbrink HJ, Rockstroh JK, Esser S. HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP): a review of current knowledge of oral systemic HIV PrEP in humans. Infection [Elektronisk artikkel]. 2016 Apr;44(2):151-8 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26471511

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. PrEP (preeksponeringsprofylakse) mot hiv. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 19. april 2023 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/hiv-og-aids/prep-preeksponeringsprofylakse/

Sist oppdatert onsdag 19. april 2023