PrEP (preeksponeringsprofylakse) mot hiv

Noen kan ha behov for en alternativ måte å beskytte seg mot hiv på. PrEP er en effektiv hiv-forebyggende behandling for de som har høy risiko for hiv-smitte.

Oppsummering

PrEP står for «preeksponeringsprofylakse» hvor du tar hiv-medisin for å unngå hiv-smitte. PrEP er for hiv-negative personer som har høy risiko for å bli smittet med hiv. Behandlingen kan tas som en tablett daglig, eller ved behov.

Hvem kan bruke PrEP?

For å bruke PrEP må du være hiv-negativ, men ha høy risiko for å bli hiv-smittet.

Dette gjelder først og fremst hvis du er i gruppen:

  • Menn som har sex med menn (MSM), og som har ubeskyttet analsex med flere partnere.
  • Er hiv-negativ selv, men partneren din har hiv og er ikke «velbehandlet», det vil si har påvisbart virus i blod.
  • Andre personer med høy risiko for hiv-smitte, etter en individuell vurdering.

Du kan ha behov for PrEP hvis du er mann som har sex med menn og har;

  • tatt flere PEP (post-eksponerings profylakse)- behandlinger.
  • nylig hatt seksuelt overførbare infeksjoner
  • av ulike grunner ikke bruker kondom
  • praktiserer «chemsex». Chemsex er bruk av visse illegale rusmidler (for eksempel metamfetamin, GHB/GBL, ketamin) i forbindelse med sex

Før du kan starte med PrEP vil behandleren din snakke med deg om hvilken risiko du har for hiv-smitte.

Behandling

PrEP kan tas på to ulike måter:

  • 1 tablett daglig for kontinuerlig bruk: Dette passer for deg som har hyppig sex, eller dersom du sjelden planlegger når du skal ha sex.
  • Tablettene tas ved behov, kalt «intermitterende bruk»: 2 tabletter tas 2-24 timer før planlagt sex, deretter tas 1 tablett daglig, til samme tidspunkt som første dose ble tatt. Dette tas til du har tatt tabletter helt til to dager etter siste risiko for hiv. PrEP tatt ved behov passer for deg som har sjeldnere sex, og som planlegger når du skal ha sex.

Bivirkninger

De fleste får ingen bivirkninger, og de fleste bivirkningene er milde og forbigående. De vanligste bivirkningene er hodepine, svimmelhet, kvalme, løs/oppblåst mage, diaré, søvnproblemer og utslett. Sjeldne, men alvorlige bivirkninger er nyreskade og redusert beintetthet.

Komplikasjoner og forhåndsregler

PrEP-behandlingen er effektiv når den blir tatt på riktig måte, men den gir ikke 100 prosent garanti mot hiv-smitte. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Vi anbefaler derfor at du fortsetter å bruke kondom, selv om du er på PrEP-behandling.

For at PrEP skal beskytte mot hiv er det viktig at tablettene blir tatt på riktig måte. Hvis du skulle bli smittet av hiv mens du bruker PrEP, er det en risiko for at viruset kan bli motstandsdyktig mot PrEP-medisinen.

Oppfølging

Du som bruker PrEP må møte til kontroll hver tredje måned. Da blir du testet for syfilis, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Årlig tas det mer utfyllende prøver, ev hyppigere etter individuelt behov.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Norsk forening for infeksjonsmedisin [Internett]. Den norske legeforening, Oslo, 2020 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://www.hivfag.no

Hiv-forebyggende behandling - PrEP (Preeksponeringsprofylakse). Oslo universitetssykehus – behandling [Internett]. Olafiaklinikken, Oslo, 2020 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hiv-forebyggende-behandling-prep-preeksponeringsprofylakse

Rutstein SE, Smith DK, Dalal S, Baggaley RC, Cohen MS. Initiation, discontinuation, and restarting HIV pre-exposure prophylaxis: ongoing implementation strategies. Lancet HIV [Elektronisk artikkel]. 2020 Oct;7(10) [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32861269

Spinner CD, Boesecke C, Zink A, Jessen H, Stellbrink HJ, Rockstroh JK, Esser S. HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP): a review of current knowledge of oral systemic HIV PrEP in humans. Infection [Elektronisk artikkel]. 2016 Apr;44(2):151-8 [hentet 2021-02-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26471511

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert torsdag 11. februar 2021