Synsproblemer etter hjerneslag

Synsproblemer er vanlig etter en hjerneskade. Det kan også være et tegn på akutt hjerneslag. Opplever du et plutselig tap av synet til en side, i ett øye, eller dobbeltsyn skal du ringe 113.

Hva slags synsproblemer kan du få etter et hjerneslag?

Øynene våre er viktige for å se, men det er hjernen vår som tolker det øynene ser og hjelper oss til å forstå det vi ser. Derfor kan du få problemer med synet både når øynene eller hjernen er skadet.

Synsproblemer kan gjøre vanlige ting vanskeligere

Har du problemer med synet, kan det gjøre vanlige ting vanskeligere. Du kan slite med å lese eller se på tv, vurdere avstand til ting, snakke med folk, spise uten å søle, eller å enkelt finne fram når du er inne eller ute.

Synsproblemer kan gjøre at du får dårlig balanse, faller mer, føler deg trist, og har vanskelig for å gjøre ting du liker på egen hånd. Du kan også bare oppleve at ting blir mer slitsomt og tar lenger tid.

Hjernen kan også være problemet, ikke kun synet ditt

Det er viktig å huske på at synsproblemet ikke alltid betyr at det er noe galt med øynene dine. Problemet kan være hvordan hjernen tolker det øynene ser. Så selv om øynene dine er fine, kan du fortsatt ha problemer med synet fordi hjernen din har endret seg.

Synet har endret seg

Det er vanlig at du kanskje ikke forstår at synet ditt har endret seg etter hjerneslaget. Det kan også være at du tror problemene skyldes andre ting du vet kan skje etter hjerneslag. Mange lever derfor med problemer de ikke er klar over at skyldes synet. Det er derfor viktig at synet ditt undersøkes av helsepersonell så tidlig som mulig etter hjerneslaget.  

Symptomer på synsproblemer etter hjerneslag

Etter hjerneslag og andre hjerneskader får mange problemer med synet. Her er de mest vanlige symptomene:  

 • Du ser ikke like klart som før (redusert synskarphet).
 • Du mister synet til en side (høyre eller venstre), eller i ett øye.
 • Du ser ting dobbelt eller skjeler.
 • Du overser ting på en side (høyre eller venstre).

Andre vanlige symptomer som kan skyldes et synsproblem er:

 • Du trenger mer lys enn før
 • Du blir lett blendet av lys.  
 • Du har problemer med å se ting med dårlig kontrast.
 • Du har problemer i dårlig lys eller i skumring.
 • Du har problemer med dybdesynet (for eksempel når du skal ta eller helle i en kopp).
 • Du mister synet på ett øye.
 • Du merker ikke ting rundt deg på en side (neglekt).
 • Du ser ting som ikke er der (hallusinasjoner).
 • Du holder hodet på skakke for å se bedre.
 • Du lukker et øye for å se bedre.
 • Du har vondt eller blir fort sliten i hodet og øynene.
 • Øynene dine føles tørre.
 • Du har ikke lyst til å lese, gjøre ting som krever at du ser godt, eller se på tv.
 • Du har problemer med å finne veien.

Diagnose av synsproblem etter hjerneslag

Etter et hjerneslag kan du få problemer med synet, men du merker det kanskje ikke selv. Derfor er det viktig å få øynene sjekket raskt.

For å unngå å gå med uoppdagede synsproblemer etter hjerneslaget må synet ditt undersøkes ved hjelp av ulike metoder. Disse metodene kartlegger synsfunksjoner som skarpsyn (visus), synsfelt, øyebevegelser og samsyn, i tillegg til visuell oppmerksomhet (neglekt).  

Hvis du har problemer med synet, kan du få hjelp til å se bedre. Mange trenger nye, oppdaterte briller, for eksempel lesebriller. Noen synsproblem kan hjelpes med spesielle øvelser som kan forbedre synet ditt eller hjelpe deg til å utnytte restsynet ditt bedre.

Hvis du får hjelp med synsproblemene dine, vil du også få bedre nytte av andre deler av opptreningen etter hjerneslaget. 

Hva er et hjerneslag?

Hjerneslag oppstår ved at blodtilførselen til hjernen din plutselig stopper opp. Dette kan skje på grunn av en blodpropp, eller fordi en blodåre i hjernen sprekker. Etter bare noen minutter begynner hjernecellene å dø fordi de ikke får nok oksygen. En stor del av hjernen din brukes til å forstå det du ser. Hvis du får en skade i hjernen, kan det endre hvordan du ser ting. Hvor mye det endrer seg avhenger av hvor skaden er i hjernen, og hvor stor skaden er.  

Hvert år får 12 000 nordmenn hjerneslag. De fleste av dem er over 75 år, og 6 av 10 opplever problemer med synet. Av de som opplever synsproblemer, får

 • over halvparten problemer med å se ting klart.  
 • en tredjedel mister deler av synsfeltet sitt.  
 • en tredjedel får problemer med å styre øynene sine, og kan se dobbelt 
 • en tredjedel får problemer som redusert oppmerksomhet eller å være følsom for lys.  

Mange kan få problemer med flere enn ett symptom.

Rehabilitering og opplæring

Hvis du har et synsproblem, finnes det muligheter for å forbedre situasjonen.

Synsrehabilitering

Har du et synsproblem etter hjerneslag bør du få tilbud om synsrehabilitering. Du kan få hjelp av optikere, øyeleger, ortoptister og synspedagoger. I noen tilfeller kan du også få hjelp av andre helseprofesjoner som har en tilleggskompetanse på syn. 

Rehabilitering av synsproblemer etter hjerneslag handler om tre ting: 

 1. Gjenvinne: Du prøver å få tilbake den tapte synsfunksjonen din.
 2. Kompensere: Du lærer nye teknikker for å bruke det synet du fortsatt har. Dette er dette som anbefales hvis du har mistet synsfeltet eller har redusert oppmerksomhet (neglekt) 
 3. Erstatte: Du bruker hjelpemidler, som briller, forstørrelsesglass eller tekniske verktøy, for å hjelpe deg med å se bedre. 

Synet ditt påvirker hele rehabiliteringen din

Mange får både fysiske problemer og synsproblemer etter hjerneslag. Godt syn er viktig for mange andre funksjoner som blant annet balanse og orientering, derfor er god synsoppfølging viktig for resultatet av annen rehabilitering etter hjerneslag.

Det er viktig at de som hjelper deg med rehabilitering vet om synsproblemene dine. Da kan de ta hensyn til dette når de hjelper deg med andre deler av rehabiliteringen. Godt syn er viktig for å trene balanse og gjøre daglige aktiviteter. Det er også viktig for når du tester og trener språk og kognisjon. Her kan riktige lesebriller være veldig nyttig.

Tilbud om rehabilitering

Det kan være litt vanskelig å få oversikt over de forskjellige tilbudene for synsrehabilitering som finnes i dag. Det er forskjeller mellom ulike kommuner. Flere rehabiliteringssteder har ikke spesialister på synsrehabilitering.

Du kan få mer informasjon om synsrehabilitering og hvem som kan hjelpe deg med dette på Norsk nettverk for syn og slag sin nettside.

Norges Blindeforbund har et nasjonalt tilbud for rehabilitering av hjernerelaterte synsvansker ved sitt syn- og mestringssenter i Hurdal.

Ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) eller voksenopplæringen der du bor, hvis du har spørsmål om tilbudene deres.  

Hva kan du gjøre selv?

Kjenn igjen symptomene på et hjerneslag

Får du eller andre rundt deg plutselig får et problem med å prate, smile, løfte eller se, må du ringe 113!  

Et plutselig synsproblem kan være tegn på akutt hjerneslag, for eksempel hvis du plutselig mister deler av synsfeltet ditt eller ser dobbelt. Da er det viktig å handle raskt, innen 2 timer. Hvor fort du kommer til sykehuset kan påvirke hvor god du blir etterpå.

Få synet ditt sjekket

Hvis du tror du har problemer med synet er det viktig at du får det sjekket. Dette kan gjøres på sykehuset, under rehabilitering, eller etter at du har kommet hjem. På sykehuset kan de gjøre en enkel sjekk av synet ditt for å se om du har et synsproblem. Hvis de finner et problem, bør de sende de deg til en synsundersøkelse.

Å få en skikkelig synsundersøkelse er viktig. Dette kan være hos en optiker eller øyelege. De kan undersøke synet ditt mer nøyaktig, og se om det er andre grunner til at du har problemer med synet. De kan også gi deg informasjon om hvordan synet ditt har endret seg, og om du trenger nye briller.

Har du fått synsfeltutfall?

Mange med synsfeltsutfall forstår ikke at de mangler deler av synsfeltet. Da kan de tro at de ser alt de trenger, men de kan ha problemer med å finne ting, eller kollidere med ting på en side. Det er viktig at du får god informasjon om hvorfor dette skjer og hvordan du kan kompensere i hverdagen. 

Har du fått dobbeltsyn?

Mange opplever at øynene ikke samarbeider. Dette kan føre til at du ser to av ting eller at ting du ser på sklir fra hverandre. Du kan også får problemer med dybdesynet, for eksempel når du heller vann i et glass eller går i ute i ujevnt terreng. Det er viktig at du får god informasjon om hvorfor dette skjer og hvordan du kan kompensere i hverdagen.  

Mange får god hjelp av synsrehabilitering og synstrening hvor du også kan lære strategier for å bruke synet ditt best mulig. Dette gjøres oftest av en optiker, synspedagog eller ortoptist.

Rowe FJ, Hepworth LR, Howard C, Hanna KL, Cheyne CP, Currie J. High incidence and prevalence of visual problems after acute stroke: An epidemiology study with implications for service delivery. PLoS One. 2019 Mar 6;14(3):e0213035. doi: 10.1371/journal.pone.0213035. PMID: 30840662; PMCID: PMC6402759. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Synsproblemer etter hjerneslag. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerneslag/synsproblemer-hjerneslag/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024