Denguefeber

Denguefeber er en virusinfeksjon som spres av mygg i noen deler av verden. De fleste blir helt bra av seg selv, men noen får alvorlige symptomer og trenger sykehusbehandling.

Hva er denguefeber?

Denguefeber er forårsaket av et virus spredt av Aedes-myggen. Denne myggen lever i områder med tropiske og subtropiske klimaer, inkludert Sørøst-Asia, Vest-Stillehavsområdet, Karibia, Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten og noen deler av USA (som Texas og Hawaii).

Denguefeber er sjelden i de fleste vestlige land, men du kan bli smittet i regioner der denguefeber er "endemisk". Endemisk betyr at den ofte finnes der.

Det er fire typer eller "stammer" av denguefeber-virus.

Symptomer på denguefeber

Symptomene på denguefeber likner på mange av symptomene du får av bakterie- og virusinfeksjoner. Dette kan gjøre det vanskelig å stille en riktig diagnose uten blodprøve. Har du vært i et område hvor dengue er endemisk i løpet av de siste to ukene, og du blir syk med febersymptomer, er det viktig å fortelle dette til legen.

De vanligste symptomene på denguefeber er:

 • Feber, som vanligvis varer mellom fem til sju dager.
 • Utslett eller rødme i huden.
 • Ryggsmerter og andre typer smerter, for eksempel hodepine på forsiden av hodet eller ømme knokler.
 • Symptomer i fordøyelsessystemet, som for eksempel liten matlyst, kvalme, oppkast og magesmerter.

De fleste blir friske av denguefeber uten behandling, men noen pasienter får alvorlige symptomer og trenger sykehusbehandling. Symptomer som kan trenge behandling på sykehus er: 

 • tretthet og rastløshet
 • besvimelse
 • blødning fra nese eller tannkjøtt
 • små reller større blødninger i huden
 • blødning fra underlivet, blodig oppkast eller blødning fra tarmen

Risikofaktorer og forebygging

De fleste som får denguefeber blir helt friske uten varige mén, men det beste er å unngå myggstikk. Aedes-myggen stikker om dagen, gjerne i skyggen.

Forebyggende råd

 • Dekk deg til så mye som mulig.
 • Bruk myggstift eller myggolje på de områder av huden som ikke er dekket av klær.
 • Bruk myggnetting på vinduer og rundt senger når det er mulig.
 • Bruk elektrisk myggjager og andre midler mot mygg innendørs.
 • Bruk myggnett rundt folk som er syke med denguefeber for å hindre at mygg stikker dem og sprer viruset.
 • Hold deg unna stillestående vann som dammer og tjern. Sørg for at vann ikke blir stående i gryter og kar der du bor.

Vaksine mot denguefeber

Det er utviklet en vaksine mot denguefeber (Qdanga) som ble godkjent i Norge i 2022. Vaksinen kan vurderes til personer over 4 år med normalt immunforsvar, og som skal oppholde seg over tid eller bo i områder hvor denguefeber er utbredt.

Vaksinen bør imidlertid først og fremst vurderes for personer som tidligere har hatt denguefeber. Foreløpig er det ikke generelle vaksineanbefalinger, derfor må en  lege gjøre en individuell vurdering av hvorvidt du kan anbefales vaksinen eller ikke.

Vaksinen inneholder svekket levende virus, og to doser blir gitt med tre måneders mellomrom. Den skal ikke gis til gravide eller pasienter med HIV eller immunsvikt.

Behandling

Det er ingen spesifikk behandling som dreper dengueviruset, men du kan trenge væsketilførsel med intravenøst (IV) drypp. Behandlingen for denguefeber er den samme for voksne og barn.

Mild infeksjon

Dersom symptomene er milde, bør du kunne være hjemme i sykdomsperioden, men du må følges opp av lege og ta regelmessige blodprøver.

Det er viktig å få i seg rikelig med væske. Klare supper, fruktjuice og spesielle rehydreringsprodukter er bedre enn vann, siden de inneholder næring og salter. 

Røde og brune væsker kan forveksles med blod eller kamuflere tilstedeværelsen av blod hvis du kaster opp. Du bør derfor unngå væsker med disse fargene.

Andre råd ved milde symptomer er:

 • Hvil til du er bra igjen.
 • Lindre feber ved å dynke deg med kjølig vann.
 • Ta paracetamol for smerte eller feber ved behov. Unngå ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) fordi de øker blødningsfaren. Eksempler på NSAIDs er Ibumetin og naproksen.
 • Kontakt sykehus straks ved symptomforverring eller hvis du får nye symptomer.

Alvorlig infeksjon

Har du alvorlige symptomer, må du behandles på sykehus. Du vil sannsynligvis få væske med intravenøst (IV) drypp, i tillegg til regelmessige blod- og urintester for å kontrollere hvor godt kroppen bekjemper infeksjonen. Noen trenger blodoverføring.

Infeksjon i svangerskapet

Denguefeber under graviditet kan forårsake alvorlige problemer, som for eksempel lav fødselsvekt for barnet.

Denguefeber hos gravide skal alltid behandles på sykehus.

Hvis du besøker et område der dengue er endemisk mens du er gravid, er det spesielt viktig å ta alle forholdsregler du kan mot myggstikk. Aedesmyggen som smitter med denguefeber, kan også inneholde andre virus som zika og chikungunia.

Prognose

​De fleste bli friske av denguefeber uten å få varige mén. Noen får utslett når de blir bedre, men dette varer ikke lenge.

Unngå anstrengende trening og alkohol i noen uker etter at du er blitt frisk. Dette skåner leveren som kan ha blitt svekket av sykdommen.

Det er sjelden noen dør av denguefeber med mindre de har en alvorlig infeksjon. Omtrent 3 av 100 dør av sykdommen. Alvorlig infeksjon er vanligere hos barn enn hos voksne.

Annen gangs sykdom kan ofte bli verre enn første gangs sykdom. Derfor bør disse vurdere vaksinering før innreise i utsatt område. Dessuten blir det enda viktigere å fortsette å ta forholdsregler mot myggstikk.

Denguefeber. Helsebiblioteket.no, 2023.
Dengue fever (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2022.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Denguefeber. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 22. mai 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/denguefeber/

Sist oppdatert mandag 22. mai 2023