Flatlus

Flatlus er en av tre lusearter som kan leve på mennesker. Den overføres ved seksuell kontakt eller annen nær kroppskontakt. Flatlus er ufarlig, men klør. Flatlus kan behandles.

Oppsummering

Flatlus infiserer hår i underlivet og ved endetarmsområdet, men kan også finnes på annet kroppshår. Infeksjonen fører til kløe. Anbefalt behandling er permetrin 1% krem (Nix).

Flatlus er en relativt sjelden infeksjon i Norge. Ved siden av hodelus og kroppslus er flatlus en av tre lusearter som kan leve på mennesker. Den lever hovedsakelig i de grove kroppshårene rundt kjønnsorgan og under armer, men kan feste seg til alle slags kroppshår, inkludert øyevipper. Den overføres ved samleie eller annen nær kroppskontakt.

Flatlus er et cirka 2 millimeter stort insekt med tre par bein. Det medisinske faguttrykket er Pthirus pubis. Lusa kan verken fly eller hoppe, og kryper i liten grad. Hunnlusen legger egg som klekkes etter en uke og lusen lever i mindre enn en måned. Den lever av å suge blod og en voksen lus kan ikke overleve lengre enn 24 timer uten næring.

Symptombilde

Flatlusenes bitt fremkaller små millimeter store røde prikker, som ofte blir blålige etter et par timer. Kløen som oppstår noen uker etter smitte skyldes en allergisk reaksjon på bittene.

Komplikasjoner ved flatlus

Flatlus gir plagsom kløe, men er ufarlig. Det kan imidlertid bli betennelse eller eksem i et bitt hvis du klør på det.

Risikofaktorer og forebygging

Flatlus overføres vanligvis ved seksuelt samvær mellom voksne. Flatlus kan også overføres ved nær kroppskontakt med barn, via håndklær, sengetøy og klær, men dette er mindre vanlig.

Hygiene har ingen betydning da blod som lus lever av, er til stede uansett hvor ren du er.

Utredning og diagnose

Flatlus kan påvises ved nøye undersøkelse, ev. ved å se etter lus og egg på hårstråene med forstørrelsesglass. Eggene festes til hårstråene tett inntil huden, langt nede mot hårroten som "perler på en snor". Du kan ofte se små røde prikker og kloremerker i huden.

Når bør du teste deg

Dersom du oppdager flatlus er det viktig at mulige smittekontakter også blir undersøkt. For å unngå ny smitte bør alle seksualkontakter med påvist lus behandles samtidig. Dersom du får påvist flatlus bør du også teste deg for andre seksuelt overførbare infeksjoner, da du kan ha blitt smittet med mer enn en infeksjon.

Behandling

Alle personer med påvist lus bør behandles med et lusemiddel. Anbefalt behandling er permetrin (Nix) 1% krem som fås reseptfritt på apoteket. Følg bruksanvisningen nøye. Kremen påføres alle områder på kroppen med hår, unntatt øyevipper og øyebryn, og vaskes av etter minimum 8 timer, maksimalt 24 timer. Gjenta behandlingen etter 7-10 dager.

Lus fjernes fra hårene ved greing, ev. med lusekam eller ved bruk av pinsett. Lus på øyevipper eller øyebryn fjernes med pinsett og det kan brukes vaselin på øyelokkskanten to ganger daglig i 8‐10 dager.

Sengetøy og klær vaskes ved 60 grader. Klær eller annet som ikke tåler slik vask kan legges i fryseren natten over. Uten kroppskontakt dør lus i løpet av 1‐2 døgn.

Behandlingseffekt bør vurderes med forstørrelsesglass. Levende lus dagen etter behandling tyder på behandlingssvikt. Oppfølgingstime hos lege en uke etter avsluttet behandling kan vurderes. Noen lus er motstandsdyktige mot permetrin. Finner du levende lus dagen etter permetrinbehandling bør du derfor oppsøke lege for å få vurdert annen behandling. Alternative midler er blant annet malation lotion, benzoylbenzoat liniment eller ivermectin.

BASHH Guidelines. United Kingdom National Guideline on the Management of Phthirus pubis infestation. [Internett]. Staffordshire: Clinical Effectiveness Group (British Association of Sexual Health and HIV); 2007 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://www.bashhguidelines.org/current-guidelines/skin-conditions/phthirus-pubis-2007

Oslo universitetssykehus. Flatlus. [Internett]. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner; 2020 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforte-infeksjoner/flatlus-helsepersonell

Salavastru CM, Chosidow O, Janier M, Tiplica GS. European guideline for the management of pediculosis pubis. J Eur Acad Dermatol Venereol. [Elektronisk artikkel]. 2017 Sep;31(9):1425-1428. doi: 10.1111/jdv.14420. Epub 2017 Jul 16. PMID: 28714128 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28714128

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Flatlus. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 3. februar 2021 [hentet fredag 23. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kjonnssykdommer/flatlus/

Sist oppdatert onsdag 3. februar 2021