Trikomonas

Trikomonas er en seksuelt overførbar infeksjon som kan ramme både kvinner og menn. Infeksjonen kan behandles.

Oppsummering

Trikomonas er en seksuelt overførbar infeksjon. Den forårsakes av en encellet mikroorganisme (en flagellat) med navnet Trichomonas vaginalis (TV). Infeksjonen sees ganske sjelden i Norge og andre vestlige land, men er hyppig i andre deler av verden.

Symptombilde

Trikomonas kan infisere skjeden og/eller urinrøret hos kvinner, og urinrøret hos menn.

Bare rundt 30 prosent av de som er smittet får symptomer. Noen får plager 5 ‐ 28 dager etter smitte, og noen utvikler symptomer senere. Plagene kan variere fra milde til intense, og de kan komme og gå. Du kan føre trikomonas-smitte videre, selv om du ikke har symptomer selv.

Symptomer hos kvinner

  • Økt mengde utflod, gjerne grålig til gulgrønn farge
  • Unormal lukt
  • Svie ved vannlatning
  • Underlivskløe eller sårhet
  • Smerter ved samleie

Symptomer hos menn

  • Utflod
  • Svie ved vannlatning
  • Hyppig vannlatning
  • Sårhet rundt forhuden

De fleste menn får ingen symptomer av trikomonas.

Risikofaktorer og forebygging

Trikomonas smitter ved ubeskyttet sex med partner som har infeksjonen. Bruk av kondom forebygger smitte. Ikke‐seksuell smitte kan unntaksvis forekomme fordi flagellaten kan overleve opptil et døgn utenfor kroppen, for eksempel på toalettseter, på håndklær og i badstuer. Dette er imidlertid en sjelden smitteform.

En infeksjon med trikomonas gir en betennelse i slimhinnene, og dette medfører at du blir mer mottakelig for andre seksuelt overførbare infeksjoner. Dersom du har fått påvist trikomonas, anbefales det å ta test for andre seksuelt overførbare infeksjoner, som klamydia, gonoré, syfilis og HIV.

Trikomonas under graviditet

Det er viktig at trikomonas-infeksjon i graviditet behandles. Trikomonas i graviditet kan gi økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Behandlingen er den samme under graviditet som for ikke‐gravide.

Utredning og diagnose

Trikomonas (TV) er ikke del av rutineundersøkelsene når vi tester for seksuelt overførbare sykdommer. Det er fordi TV er såpass uvanlig i Norge. Dersom du har symptomer som kan skyldes TV, tar vi en penselprøve fra skjeden hos kvinner, og urinprøve av menn. Hvis en slik test er planlagt, bør du unngå å tisse de siste to timene før legebesøket.

De fleste tilfeller av TV diagnostiseres hos kvinner. Det er fordi infeksjonen oftere gir symptomer hos kvinner, enn hos menn. Hos kvinner kan det også tas en prøve fra utfloden i skjeden for undersøkelse i mikroskop. Undersøkelse i mikroskop gjør vi ved poliklinikker for seksuelt overførbare infeksjoner.

Behandling

Trikomonas behandles med antibiotika. Det er viktig at partnere som kan være smittet av trikomonas blir informert, slik at de kan få behandling. Behandling av en eventuell fast partner er viktig for å unngå at du smittes på nytt. Seksuell kontakt bør unngås under behandling, og helt til symptomene er forsvunnet.

Prognose

Trikomonas-infeksjonen kureres oftest enkelt med riktig antibiotika. Men ubehandlet kan infeksjonen vedvare i flere måneder og år. Du blir ikke immun om du har hatt infeksjonen. Derfor kan du bli smittet på nytt med trikomonas, selv om du har gjennomgått infeksjonen tidligere.

Folkehelseinstituttet. Trikomonasinfeksjon - veileder for helsepersonell (oppdatert 2018) [Internett]. Oslo: Smitteveilederen; 2010 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/trikomonasinfeksjon---veileder-for-

Graves KJ, Ghosh AP, Kissinger PJ, Muzny CA. Trichomonas vaginalis virus: a review of the literature. Int J STD AIDS [Elektronisk artikkel]. 2019 Apr;30(5):496-504. doi: 10.1177/0956462418809767. Epub 2019 Jan 9. PMID: 30626281. [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30626281

Oslo universitetssykehus. Trichomonas. [Internett]. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner; 2020 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforte-infeksjoner/trichomonas

Sherrard J, Wilson J, Donders G, Mendling W, Jensen JS. 2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. Int J STD AIDS [Elektronisk artikkel]. 2018 Nov;29(13):1258-1272. doi: 10.1177/0956462418785451. Epub 2018 Jul 27. PMID: 30049258. [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30049258

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Trikomonas. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 3. februar 2021 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kjonnssykdommer/trikomonas/

Sist oppdatert onsdag 3. februar 2021