Trikomonas

Trikomonas er en seksuelt overførbar infeksjon som kan ramme både kvinner og menn. Infeksjonen kan behandles.

Hva er trikomonas?

Trikomonas er en seksuelt overførbar infeksjon. Infeksjonen blir forårsaket av en encellet mikroorganisme (en flagellat) med navnet Trichomonas vaginalis (TV).  

Infeksjonen er ganske sjelden i Norge og andre vestlige land, men er hyppig i andre deler av verden.

Symptomer på trikomonas

Trikomonas kan infisere skjeden og urinrøret hos kvinner, og urinrøret hos menn. 

Bare rundt 30 prosent av de som er smittet får symptomer. Noen får plager 5-28 dager etter smitte, og noen utvikler symptomer senere. Plagene kan variere fra milde til intense, og de kan komme og gå. Du kan føre trikomonassmitte videre, selv om du ikke har symptomer.

Symptomer hos kvinner 

  • Økt mengde utflod, gjerne grålig til gulgrønn farge 
  • Unormal lukt 
  • Svie ved vannlatning 
  • Underlivskløe eller sårhet 
  • Smerter ved samleie 

Symptomer hos menn 

  • Utflod 
  • Svie ved vannlatning 
  • Hyppig vannlatning 
  • Sårhet rundt forhuden 

De fleste menn får ingen symptomer av trikomonas.

Risikofaktorer og forebygging

Trikomonas smitter ved ubeskyttet sex med en partner som har infeksjonen. Bruk av kondom forebygger smitte.  

Flagellaten kan overleve ett døgn utenfor kroppen. Du kan derfor bli smittet fra for eksempel toalettseter, håndklær og i badstuer. Dette er imidlertid en sjelden smitteform. 

En infeksjon med trikomonas gir en betennelse i slimhinnene. Det gjør at du blir mer mottakelig for andre seksuelt overførbare infeksjoner. Får du påvist trikomonas er det derfor anbefalt at du også tester deg for andre seksuelt overførbare infeksjoner, som klamydia, gonoré, syfilis og HIV. 

Trikomonas under graviditet 

Det er viktig at en trikomonasinfeksjon blir behandlet om du er gravid. Trikomonas i graviditet kan gi økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Behandlingen er den samme under graviditet som for ikke‐gravide.

Utredning og diagnose

Trikomonas er ikke del av rutineundersøkelsene når du blir testet for seksuelt overførbare sykdommer. Det er fordi trikomonas er såpass uvanlig i Norge.  

Har du symptomer som kan skyldes trikomonas, blir det tatt en penselprøve fra skjeden hos kvinner, og en urinprøve av menn. Er testen planlagt, bør du unngå å tisse de siste to timene før legebesøket. Hos kvinner kan det også bli tatt en prøve fra utfloden i skjeden, for undersøkelse i mikroskop. 

De fleste tilfeller av trikomonas blir diagnostisert hos kvinner. Det er fordi infeksjonen oftere gir symptomer hos kvinner, enn hos menn.

Behandling av trikomonas

Trikomonas blir behandlet med antibiotika. Det er viktig at du informerer partnere som kan være smittet, slik at de kan få behandling. Behandling av din faste partner er viktig for at du ikke skal bli smittet på nytt. Du bør unngå seksuell kontakt under behandling og inntil symptomene er forsvunnet.

Prognose

Trikomonasinfeksjonen blir som oftest enkelt kurert med riktig antibiotika. Ubehandlet kan infeksjonen vare i flere måneder og år. Du blir ikke immun om du har hatt infeksjonen. Derfor kan du bli smittet på nytt med trikomonas, selv om du har gjennomgått infeksjonen tidligere.

Folkehelseinstituttet. Trikomonasinfeksjon - veileder for helsepersonell (oppdatert 2018) [Internett]. Oslo: Smitteveilederen; 2010 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/trikomonasinfeksjon---veileder-for-

Graves KJ, Ghosh AP, Kissinger PJ, Muzny CA. Trichomonas vaginalis virus: a review of the literature. Int J STD AIDS [Elektronisk artikkel]. 2019 Apr;30(5):496-504. doi: 10.1177/0956462418809767. Epub 2019 Jan 9. PMID: 30626281. [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30626281

Oslo universitetssykehus. Trichomonas. [Internett]. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner; 2020 [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seksuelt-overforte-infeksjoner/trichomonas

Sherrard J, Wilson J, Donders G, Mendling W, Jensen JS. 2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. Int J STD AIDS [Elektronisk artikkel]. 2018 Nov;29(13):1258-1272. doi: 10.1177/0956462418785451. Epub 2018 Jul 27. PMID: 30049258. [hentet 2021-02-03]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30049258

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Trikomonas. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 7. mai 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kjonnssykdommer/trikomonas/

Sist oppdatert tirsdag 7. mai 2024