Hjerte- og karsykdommer etter kreft

Tidligere kreftbehandling, som strålebehandling mot hjerteregionen og noen få typer cellegift, kan gi senskader på hjerte- og karsystemet. Disse kan bli livstruende, og må derfor tas på alvor. Men det er viktig å huske at det ikke er mange som opplever dette.

Strålebehandling mot hjerteregionen kan føre til sykdom i kransårene og klaffefeil senere i livet. Heldigvis er det bare en liten del av pasientene som opplever dette. Hos dem som får hjertesykdom etter strålebehandling, varierer det mye hvor lang tid etter strålingen dette oppstår. Hos mange kan det ta mellom 10–30 år. Legen som har behandlet deg vet om du er en av de som har fått det.

Noen få typer cellegift kan gi hjertesykdom senere i livet. Ved bruk av antracykliner, en anerkjent og viktig cellegiftgruppe, må man alltid være oppmerksom på mulig påvirkning av hjertemuskelen, både under selve behandlingen og i oppfølgingen. Antracykliner kan gi hjertesvikt hos pasienter opptil 30–40 år etter avsluttet kreftbehandling. Dette er det spesielt viktig å tenke på hos pasienter som får antracykliner i ung alder da de kan utvikle hjertesvikt uvanlig tidlig.

Når bør du kontakte lege?

Har du gjennomgått kreftbehandling som kan ha påvirket hjerte- og karsystemet er det viktig at du informerer fastlegen din om dette, da det kan være aktuelt å tenke på hjerteundersøkelser tidligere enn hos andre som ikke har gjennomgått slik behandling.

Det skal hos fastlegen være en lav terskel for videre utredning og diagnostikk ved symptomer og suspekte funn. Her har du som pasient et ansvar å minne fastlegen på tidligere kreftsykdom og risikoer det kan medføre.

Ring 113 dersom du får plutselige sterke smerter midt i brystkassen, som ikke går over innen ti minutter. Dette kan skyldes hjerteinfarkt.

Uansett hvor lenge det er siden du fikk strålebehandling mot hjerteregionen, skal du kontakte fastlegen dersom du opplever:

  • dårlig form som for eksempel at du ikke greier å holde følge når du går tur
  •  plagsom tungpustethet når du går i trapper, motbakker eller når du trener
  •  smerter i brystkassen, halsen eller i armene ved anstrengelser
  •  uregelmessig, langsom eller svært hurtig puls
  •  besvimelsesanfall

Finnes det gode råd?

Du kan selv ta ansvar for å redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom ved å følge de generelle rådene om folkehelse fra Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no).

Unngå røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol. Dette er faktorer som det er ekstra viktig at du tar på alvor når du har gjennomgått behandlingen som er beskrevet over.

Hjerte- og karsykdommer. Kreftforeningen, 2023.

Innholdet er levert av Kreftforeningen

Kreftforeningen. Hjerte- og karsykdommer etter kreft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 11. august 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/hjerte--og-karsykdommer-etter-kreft/

Sist oppdatert fredag 11. august 2023