Senskader etter kreft

Etter avsluttet kreftbehandling er forventningen fra både pasienter og pårørende ofte at helsen skal være som før, men slik er det ikke for alle.

Seneffekter kan komme det første året etter behandling.

Senskader etter kreft eller kreftbehandling er ulike helseproblemer, som tretthet, konsentrasjonsvansker og fordøyelsesplager. Senskader defineres som

  • bivirkninger eller komplikasjoner som varer i mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling
  • bivirkninger og helseplager som sannsynligvis skyldes kreftsykdommen eller behandlingen, og som opptrer ett år eller mer etter avsluttet behandling

Noen kan oppleve at senskader oppstår 20–30 år etter avsluttet behandling. Har du hatt kreft som barn, kan senskadene oppstå så sent som 30–40 år etter avsluttet behandling. Det er behandlende leges ansvar å informere den enkelte om hva som kan komme av senskader – hva som er spesielt med tanke på din diagnose og din behandlingsform.

De fleste vil ikke få alvorlige senskader, men mange vil oppleve noen plager. Senskader kan påvirke livskvaliteten, og noen kan oppleve at senskadene tar stor plass i livet. Det kan være en utfordring for både den som har hatt kreft og de pårørende.

Kreft og seksualitet

Kreft, kreftbehandling og senskader kan påvirke seksualiteten. Uansett alder, seksuell legning, om en har partner eller ikke, er det normalt å være bekymret for hvordan sykdom og behandling vil påvirke seksualiteten. Les om kreft og seksualitet hos kreftforeningen.no.

Psykiske reaksjoner

Kreft kan gi mange ulike følelser og reaksjoner både for den som får kreft selv, og for alle rundt. Kreftforeningen har samlet noen råd som kan hjelpe deg til å få det bedre i hverdagen.

Innholdet er levert av Kreftforeningen

Kreftforeningen. Senskader etter kreft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 2. mars 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/kreft-og-seneffekter/

Sist oppdatert tirsdag 2. mars 2021