Bronkiolitt

Bronkiolitt er en infeksjon i luftveiene hos babyer og små barn. Infeksjonen kjennetegnes av at barna blir tunge i pusten og luftveiene trangere. Bronkiolitt er sjelden alvorlig, og de fleste blir friske uten innleggelse på sykehus.

Bronkiolitt/RS-virus rammer babyer og små barn.

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB (illustrasjonsbilde)

Hva er bronkiolitt?

Bronkiolitt er en infeksjon i de små luftrørene i barnets lunger. Disse luftrørene kalles bronkioler, noe som forklarer tilstandens navn.

Bronkiolitt gir slimdannelse og hevelse, og fører til at barnet strever med pusten. Infeksjonen skyldes vanligvis et virus som heter RS-virus og rammer i hovedsak barn under to år. Omtrent 1 av 30 babyer får bronkiolitt før de blir ett år gamle. Infeksjonen er vanligst i vinterhalvåret.

Symptomer på bronkiolitt

Symptomene på bronkiolitt er vanligvis ikke alvorlige. Barnet kan ha en kraftig forkjølelse, rennende nese, pipelyder og hoste. Det kan også ha lett feber. Noen barn får imidlertid mer alvorlige pusteproblemer.

Når bør jeg kontakte lege?

Barnet bør tas raskt til lege dersom det:

  • har blåaktig farge på leppene eller huden
  • puster fort eller med utspilte nesebor
  • har uttalt tungpustethet eller er tette i brystet
  • bruker mye krefter på å puste eller slutter å puste i noen sekunder
  • strever med å spise eller drikke

Behandling

Barn med bronkiolitt kan vanligvis behandles hjemme. Hvis barnet ellers er friskt, anbefales det ofte at du gir barnet rikelig med væske og lar det hvile. Dersom barnet har smerter og mye ubehag av feber, kan du gi paracetamol-mikstur eller stikkpiller.

Noen ganger får barn med bronkiolitt kortisonbehandling.  

Forskningen sier ikke sikkert hvor virkningsfulle disse legemidlene egentlig er. Legemiddelet har sannsynlig best effekt dersom barnet er over ett år gammelt og har hatt hveselyder før eller økt risiko for astma (som for eksempel hvis et av barnets foreldre har astma).

Behandling på sykehus

Kontakt lege hvis barnet ikke drikker nok eller begynner å få pusteproblemer. Får barnet pusteproblemer kan det bli nødvendig med tilførsel av ekstra oksygen på sykehus. Det gis gjennom en slange som festes til barnets nese eller gjennom en slags hette over hodet.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan barnet trenge respiratorbehandling. En respirator er en pustemaskin, som hjelper barnet med å puste. Bare 1 av 50 barn som kommer på sykehus for bronkiolitt, trenger dette.

Noen barn trenger intravenøs væske, altså væske som går fra et drypp og gjennom en nål i en blodåre. De dårligste barna kan få mat gjennom en sonde gjennom munnen og ned i magen. Dette kalles sondeernæring.

En sjelden gang blir svært dårlige barn behandlet med antivirale midler, men det finnes ikke tilgjengelig mye god forskning på dette.

Forebyggende behandling

Palivizumab er et legemiddel som stimulerer kroppens evne til å bekjempe virus som gir bronkiolitt. I vintersesongen kan visse grupper av sårbare barn få denne behandlingen månedlig. Dette gjelder for tidlig fødte barn (premature), alvorlig hjerte- eller lungesyke barn, eller barn med svakt immunsystem.

Prognose

​Små barn med bronkiolitt blir vanligvis bedre uten legebehandling i løpet av noen dager. Selv om barnet ditt skulle trenge sykehusbehandling, er det ofte tilstrekkelig med overvåkning av pust, væske- og næringsinntak.

Barn som må på sykehus kan lettere bli tung i pusten ved luftveisinfeksjoner senere. De fleste vokser dette av seg i 13 års alderen.