Bronkiolitt

Bronkiolitt er en infeksjon i luftveiene hos babyer og små barn. Infeksjonen kjennetegnes av at luftveiene blir trangere og at barna blir tunge i pusten. Bronkiolitt er sjelden alvorlig, og de fleste blir friske uten innleggelse på sykehus.

Hva er bronkiolitt?

Bronkiolitt er en infeksjon i de små luftrørene i barnets lunger. Disse luftrørene kalles bronkioler, noe som forklarer tilstandens navn.

Bronkiolitt gir slimdannelse og hevelse, og fører til at barnet strever med pusten. Infeksjonen skyldes vanligvis et virus som heter RS-virus, og rammer i hovedsak barn under to år. Omtrent 1 av 30 babyer får bronkiolitt før de blir ett år gamle. Infeksjonen er vanligst i vinterhalvåret.

Symptombilde

Symptomene på bronkiolitt er vanligvis ikke alvorlige. Barnet kan ha en kraftig forkjølelse, rennende nese, pipelyder og hoste. Det kan også ha lett feber. Noen barn får imidlertid mer alvorlige pusteproblemer.

Når bør jeg kontakte lege?

Du bør oppsøke lege raskt dersom barnet:

  • har blåaktig farge på leppene eller huden
  • puster fort eller med utspilte nesebor
  • har uttalt tungpustethet eller er tett i brystet
  • bruker mye krefter på å puste eller slutter å puste i noen sekunder
  • strever med å spise eller drikke

Behandling

Barn med bronkiolitt kan vanligvis behandles hjemme. Hvis barnet ellers er friskt, anbefales det ofte at du gir barnet rikelig med væske og lar det hvile. Dersom barnet har smerter og mye ubehag av feber, kan du gi paracetamol-mikstur eller stikkpiller.

Kortisonbehandling er ikke anbefalt.

Behandling på sykehus

Kontakt lege dersom barnet ikke får i seg nok væske eller får problemer med pusten. Får barnet pusteproblemer kan det bli nødvendig med tilførsel av ekstra oksygen på sykehus. Det gis gjennom en slange som festes til barnets nese eller gjennom en slags hette over hodet.

Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan barnet trenge en sjelden gang respiratorbehandling. En respirator er en pustemaskin, som hjelper barnet med å puste. Bare 1 av 50 barn som kommer på sykehus for bronkiolitt, trenger dette.

Noen barn trenger intravenøs væske, altså væske som går fra et drypp og gjennom en nål i en blodåre. De dårligste barna kan få mat gjennom en sonde gjennom munnen og ned i magen. Dette kalles sondeernæring.

En sjelden gang blir svært dårlige barn behandlet med antivirale midler, men det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon på effekten av disse. Legemidlene kan også ha bivirkninger.

Forebyggende behandling

Palivizumab er et legemiddel som stimulerer kroppens evne til å bekjempe virus som gir bronkiolitt. I vintersesongen kan visse grupper av sårbare barn få denne behandlingen månedlig. Dette gjelder for tidlig fødte barn (premature), alvorlig hjerte- eller lungesyke barn, eller barn med svakt immunsystem.

Prognose

​Små barn med bronkiolitt blir vanligvis bedre uten legebehandling i løpet av noen dager. Selv om barnet skulle trenge sykehusbehandling, er det ofte tilstrekkelig med overvåkning av pust, væske- og næringsinntak.

Barn som må på sykehus kan lettere bli tung i pusten ved luftveisinfeksjoner senere. De fleste vokser dette av seg i 13 års alderen.

Bronkiolitt. Helsebiblioteket.no, 2021.

Bronchiolitis (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Bronkiolitt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 19. februar 2021 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/lunger-og-luftveier/bronkiolitt-rs-virus/

Sist oppdatert fredag 19. februar 2021