Diaré hos voksne

Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager. Legemidler brukes i noen tilfeller. Du bør kontakte lege hvis du blir veldig syk.

Kvinne sitter på do

Diaré er løs, ofte vanntynn og hyppig avføring. Denne informasjonen omhandler diaré som skyldes en bakterie- eller virusinfeksjon.

Årsaker til diaré

Diaré som er forårsaket av en bakterie- eller virusinfeksjon kalles på fagspråket enteritt eller gastroenteritt. Mikrobene kan komme fra infisert vann, mat eller via en annen person med diaré.

Smitte fra person til person skjer for eksempel ved at du berører noe som den syke også har tatt på, før du tar deg til munnen. Da overføres mikroskopiske deler av den sykes avføring. Dette kalles på fagspråket fekal-oral smitte - som betyr "avføring til munn"-smitte. Ved å vaske hendene godt når du har diaré, kan overføring av smitte hindres.

En annen vanlig smitttevei er at man får i seg forurenset mat eller drikke.

Folk får også ofte diaré på reiser i utlandet. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta med diarémedisiner til enkelte reisemål.

Symptomer på diaré

Løs, ofte vanntynn og hyppig avføring er det vanligste symptomet. Hyppighet er dels avhengig av inntak av mat og drikke. Oppkast og magesmerter er vanlig, det samme er tørste. Urinen kan bli svært konsentrert og derved mørk, fordi væsketapet gjør deg uttørret (dehydrert).

Væsketap og uttørring er det farligste ved diaré. Det kan gjøre deg sliten, søvnig og i verste fall gi bevissthetstap og død. Diaré er farligere for små barn, syke og eldre mennesker.

Du bør kontakte lege dersom:

  • Diaréen er så kraftig at du ikke klarer å få i deg nok mat og drikke.

  • Du har feber og dårlig allmenntilstand.

  • Du har blod i avføringen.

  • Diaréen ikke gir seg i løpet av en uke.

  • Du er nylig utskrevet fra sykehus.

Det haster å få tak i lege dersom du er så dårlig at du ikke får i deg mat eller drikke.

Arbeider du i helsevesenet eller som kokk, kan du sannsynligvis ikke jobbe på noen dager. Hvor lenge du må være borte er avhengig av hvem og hva du jobber med, hva slags infeksjon du har og om det trengs kontrollprøver for å bekrefte at du er smittefri. Snakk med fastlegen din om dette.

Behandling av diaré

Noen foretrekker å spise enkel mat, som brød, når de har diaré. Det finnes imidlertid ikke vitenskapelig forskning som kan bekrefte at en spesiell type mat gjør deg frisk fortere.

Det viktigste er å få i seg nok væske. Drikk lite av gangen og ofte. Rent vann er det beste, gjerne blandet med litt sukker og salt. På apoteket kan du kjøpe sukker- og salttilsetning som blandes i vannet. De er laget for å erstatte saltstoffene som du mister med avføringen.

Koffeinholdig og svært søt drikke bør unngås fordi det kan forverre diaréen.

Antibiotika

Diaré skyldes ofte virus og ikke bakterier, og skal derfor ikke behandles med antibiotika. Antibiotika er legemidler som dreper bakterier. Selv diarésykdom som er forårsaket av bakterier går ofte over av seg selv uten behandling med antibiotika.

En hovedregel er at fastlegen ikke starter med antibiotikabehandling ved diaré.

Overforbruk av antibiotika kan føre til at bakteriene blir resistente, det vil si motstandsdyktige mot legemidlene og dermed farligere. I tillegg kan antibiotika gi unødvendige bivirkninger.

Dersom diaréen ikke går over etter en uke, ved dårlig allmenntilstand eller feber, kan det tas en prøve av avføringen. Undersøkelse av avføringen er også aktuelt hvis du jobber med syke mennesker eller mat. Blir det påvist bakterier, kan behandling med antibiotika vurderes. Hvis du er svært syk, er det aktuelt med innleggelse på sykehus.

Andre medisiner

Det finnes legemidler som demper aktiviteten i tarmen, uten å gjøre noe med årsaken. Forskning viser at legemiddelet loperamid kan avkorte diaresykdommen noe. Legemiddelet kan kjøpes reseptfritt på apoteket.

Legemiddelet bør kun brukes ved sterk diaré, og skal ikke brukes av personer under 12 år eller ved blod eller slim i avføringen

Loperamid kan gi bivirkninger som forstoppelse, trøtthet, tørr munn og svimmelhet.

Noen studier viser at probiotika kan hjelpe mot turistdiaré. Probiotika inneholder ufarlige bakterier eller sopp som er ment til å gjenopprette den bakteriologiske balansen i tarmen. Det er usikkert hvor bra probiotika virker, men det er lite sannsynlig at det kan gi skade.

Råd mot diaré

Håndvask, spesielt etter du har vært på toalettet og før du skal spise eller drikke, er svært viktig.

Hvis du reiser til eksotiske steder med enkle sanitærforhold bør du unngå å drikke eller spise:

  • Isterninger eller springvann.

  • Salater og rå mat.

  • Kalde dressinger og sauser.

  • Buffémat og mat fra gateselgere.

Hva vil skje videre?

Diaré er vanligvis ikke farlig. De fleste blir friske av seg selv uten komplikasjoner, men sykehusinnleggelse kan være aktuelt for noen.

Det viktigste ved diaré er å få i seg nok væske, spesielt for barn, eldre og syke.

Antibiotika brukes vanligvis ikke mot diaré.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Sist oppdatert tirsdag 18. juni 2019

Fant du det du lette etter?