Utposninger på tarmen - divertikler og divertikulitt

Utposninger på tarmen er en vanlig tilstand som kan gi smertefulle magekramper, men de fleste har ingen symptomer. Behandlingen avhenger av alvorlighetsgrad.

Oppsummering

Små utposninger (divertikler) i tykktarmen er en vanlig tilstand. Noen kan ha flere hundre av dem, andre noen få eller bare én. I utposningene kan det samle seg avføring og bakterier.

Dersom du får symptomer, kalles det divertikkelsykdom. Blir utposningene betente, kalles dette divertikulitt. Divertikulitt gir smerter i magen med feber.

Det er viktig å oppsøke lege dersom du mistenker divertikulitt. Tilstanden kan føre til alvorlige komplikasjoner, som for eksempel hull i tarmen eller at tarmpassasjen stopper opp.

Symptombilde

Det vanligste symptomet er magesmerter i nedre del av magen, som regel på venstre side. Smertene kan komme og gå eller være konstante. Smertene blir ofte verre etter at du har spist og bedre etter at du har hatt avføring eller luftavgang. Du kan også oppleve endringer i avføringsmønsteret ved at avføringen som oftest blir hardere, men noen ganger mykere.

Andre symptomer kan være:

  • oppblåsthet
  • blod i avføringen

Divertiklene kan begynne å blø, noen ganger ganske mye. Blødningen avtar som oftest av seg selv, og da trenger du ingen behandling. Oppdager du blod i avføringen, bør du oppsøke lege for utredning.

De fleste kjenner imidlertid ingen symptomer og vet derfor ikke at de har divertikler i tarmen.

Divertikulitt – betennelse i divertikler

Utposningene kan bli betente eller infisert med bakterier. Da kalles tilstanden divertikulitt. Symptomer på divertikulitt er:

  • sterke smerter i nedre deler av magen, mest sannsynlig på venstre side
  • feber og dårlig allmenntilstand
  • kvalme og oppkast

Symptomene kan forveksles med andre tilstander. Er det mistanke om divertikulitt kan fastlegen undersøke deg og ta blodprøver for å sjekke om du har infeksjon i kroppen. Dette kan være tilstrekkelig til å stille diagnosen og starte behandling. Dersom slike undersøkelser ikke gir noe sikkert svar, må du henvises til et sykehus for videre utredning.

Risikofaktorer og forebygging

Ingen vet nøyaktig hvorfor divertikler dannes, men en fiberfattig kost kan forverre tilstanden. Derfor anbefales mat med rikt innhold av kostfiber. Kostfiber finnes i blant annet frukt, grønnsaker og helkornsprodukter.

Divertikler kan også oppstå i spiserøret, magesekken og tynntarmen, men de er vanligst i tykktarmen, ofte i den siste delen av tarmen.

Utredning og diagnose

De fleste leger anbefaler en undersøkelse som kalles koloskopi hvis det er symptomer på divertikkelsykdom. En koloskopi vil si at legen bruker en tynn slange med mange små ledd og et kamera på tuppen til å undersøke tarmen. Et slikt instrument kalles et koloskop. Legen fører koloskopet forsiktig inn endetarmsåpningen og videre opp i tarmen. Et annet alternativ er CT-colon. Det er en røntgenundersøkelse som fremstiller bilder av tarmen og utposningene.

Behandling

Dersom det blir oppdaget at du har divertikler når du tester deg for annen sykdom, og du ikke har symptomer, trenger du ikke behandling. Det kan likevel være lurt å spise fiberrik kost som kan forebygge divertikkelsykdom.

Behandling av milde symptomer

Har du milde symptomer, som for eksempel lette kramper, er det ofte tilstrekkelig med mer fiber i kosten. Det er også viktig å drikke nok væske.

Behandling av divertikulitt

Divertikulitt behandles som oftest med antibiotika. Det er vanlig å begynne med en tablettkur hjemme, men blir du ikke bedre vil du trenge intravenøs antibiotikabehandling på sykehuset.

Har du smerter, kan du prøve smertelindrende legemidler som for eksempel paracetamol eller sterkere smertestillende som rekvireres av lege.

Det anbefales i tillegg å følge en såkalt lav-fiber diett, som gir lite avføring. Dietten består av blant annet hvitt brød, hvit ris, grønnsaker og juice uten fruktmasse.

Divertikulitt kan noen ganger forårsake alvorlige komplikasjoner, som for eksempel store blødninger. Andre alvorlige komplikasjoner kan være:

  • En abscess – et hulrom fylt med puss, bakterier og dødt vev. Den dannes når betennelsen har vært så sterk at vevet dør.
  • Full stopp i tarmen. På fagspråket kalles dette ileus og på folkemunne sier man ofte tarmslyng.
  • En fistel – en unormal forbindelse mellom tykktarmen og naboorganer, som for eksempel til blære, tynntarmen eller ut gjennom huden.

Gjentatte divertikulitter

Tilbakevennende divertikulitter kan gi komplikasjoner som kan kreve operasjon av tarmen eller gjentatte antibiotikakurer.

Behandling mot forstoppelse

Avføringsmidler (laksantia) kan hjelpe ved forstoppelse. Du får kjøpt enkelte typer reseptfritt på apotek, men noen ganger trenger du sterkere legemidler som du får på resept av lege.

Prognose

Symptomene kan variere fra å være milde eller fraværende i lengre perioder til å være sterke og konstante.

Rundt én av tre som har hatt divertikulitt uten komplikasjoner, får et nytt utbrudd. Andregangsutbrudd er vanligvis mer alvorlige og vanskeligere å behandle. Har du flere tilbakefall kan legen anbefale deg å operere bort divertiklene som et forebyggende tiltak.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Utposninger på tarmen - divertikler og divertikulitt. Helsebiblioteket.no, 2021.

Diverticular disease (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2020.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Utposninger på tarmen - divertikler og divertikulitt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. mars 2021 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/divertikler/

Sist oppdatert tirsdag 9. mars 2021