Nakkeprolaps

Prolaps i nakken kan blant annet gi nakkesmerter som stråler ut i en eller begge armene. De fleste som får nakkeprolaps blir bra igjen av seg selv, men i noen tilfeller kan kirurgi være nødvendig.

Oppsummering

Virvelsøylen vår består av en rekke virvler, deriblant sju nakkevirvler. Virvlene er skilt fra hverandre av mellomvirvelskiver. Disse har en myk kjerne som fungerer som «støtpute». Mellom virvlene er det også sideledd som sammen med muskulatur som sørger for stabilitet og bevegelse.

Med årene skjer det normale aldersforandringer, både i bruskskivene, sideleddene og leddbåndene. Disse forandringene fører til mindre plass for nerverøttene og/eller ryggmargen, og gir det vil kaller stenose/forkalkninger.

Symptombilde

​​Nakkeprolaps og forkalkninger kan gi en nakkesmerte som stråler ut i en eller begge armene. Smerteintensiteten kan variere alt etter hvilken stilling du holder hodet i. Noen vil også merke nedsatt hudfølelse og redusert kraft i armen, såkalte nevrologiske utfall.

Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følelse, avhenger av hvilken nerverot som blir påvirket. Av og til kan det være trykk mot selve ryggmargen, noe som kan gi gangvansker, nummenhet og prikkinger i armer og ben.

Årsaker

En prolaps i nakken kommer av at den ytre harde ringen av skiven sprekker. Gjennom denne sprekken kan den myke, indre delen av skiven presse seg ut og gi trykk mot nerveroten og eller ryggmargen. Dette kalles skiveprolaps.
Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får prolaps eller forkalkninger i nakken. Flere ting kan være av betydning, men ofte er det en kombinasjon av flere årsaker. Arvelig disponering er nok den viktigste årsaken.

Aldersforandringer (forkalkninger)

Forkalkninger der nerveroten passerer ut av ryggmargskanalen er også en vanlig årsak til trykk mot nerveroten. Både nakkeprolaps og forkalkninger kan en sjelden gang også påvirke ryggmargen.

Behandling

De fleste prolapsene vil skrumpe i løpet av de første ukene slik at symptomene gradvis forsvinner. Rundt 2 av 10 med nakkeprolaps vil ha behov for vurdering for kirurgi.

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med NTNU laget denne informasjonsfilmen, som forklarer når det kan være aktuelt med en MR-undersøkelse:

Operasjon ved nakkeprolaps

Operasjonene blir oftest gjennomført 3–6 måneder etter prolapsen oppstod. Operasjon er aktuelt dersom du har vedvarende utstrålende smerter eller funksjonsnedsettelse i den ene eller begge armene. Hensikten med operasjonen er å avlaste trykket på nervene for å gi smertelindring i armen, og øke sjansen for å gjenvinne muskelkraft og hudfølelse.

Dersom du har store smerter, eller nedsatt kraft eller økende kraftsvekkelse i en eller begge armene, kan fastlegen henvise for akutt operasjon.

Se ventetider og velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Innholdet er levert av Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF. Nakkeprolaps. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 17. mars 2020 [hentet lørdag 2. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/nakkeprolaps/

Sist oppdatert tirsdag 17. mars 2020