Feilplassert testikkel (Retentio testis)

Testiklene skal normalt ligge i pungen. Hos noen gutter har en eller begge testikler ikke kommet ned og festet seg som den eller de skal.

Symptomer ved feilplassert testikkel

Noen barn har sterke muskler som trekker testikkelen høyt opp i lysken, for eksempel når det er kaldt eller når lår eller pung blir berørt. Pungen kjennes da tom. Det kan mistolkes som at testikkelen ikke er på plass, men i varme kommer testikkelen ned igjen. En måte å selv finne ut om gutten har en feilplassert testikkel er å kjenne etter om testiklene er i pungen når barnet tar et varmt bad.

Årsaker

Normalt vandrer testiklene ned fra buken til pungen innen fødsel. Hos 2‐4 % kan man ikke kjenne den ene testikkelen, men i løpet av 1. leveår kommer de fleste ned spontant. Disponerende faktorer er lav fødselsvekt, for tidlig fødsel (prematuritet), tvilling og mor behandlet med østrogen i 1. trimester.

Utredning og diagnose

Klinisk undersøkelse er som regel tilstrekkelig for å stille diagnosen.

Legen undersøker barnet på mor eller fars fang eller på behandlingsbenken. Kan legen kjenne testikkelen i pungen eller det er lett å trekke testikkelen ned, er undersøkelsen ferdig.

Hvis legen ikke kjenner testikkelen vurderes kikkhullskirurgi (laparoskopi).

Behandling

Behandlingen er operasjon i narkose hvor testikkelen blir trukket ned og festet i pungen.

Det er vanlig å behandle ved 1‐2 årsalderen. Operasjonen er dagkirurgisk, dvs. at barnet får reise hjem samme dag som operasjonen. Barnet får et lite sår på pungen og et lite sår i lysken.

Det er viktig å operere en feilplassert testikkel for å bedre senere mulighet til å få barn (fertilitet).

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Feilplassert testikkel (Retentio testis). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 19. april 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/nyrer-og-urinveier/feilplassert-testikkel/

Sist oppdatert mandag 19. april 2021