Infeksjon i det ytre øret (ekstern otitt)

En øregangsinfeksjon kan gi kløe og ubehag. I de fleste tilfeller kan infeksjonen behandles effektivt i løpet av ti dager.

Lege undersøker øret til en pasient

​​​​​

Oppsummering

​​Når du har øregangsinfeksjon blir huden i øregangen betent og hoven. Leger kaller dette for ekstern otitt.

De fleste får en akutt og kortvarig infeksjon. Symptomene oppstår plutselig og kan behandles effektivt. Hos enkelte kan infeksjonen få et tilbakevendende eller kronisk forløp. Både barn og voksne kan få øregangsinfeksjon.

Symptombilde

  • Smerte er hovedsympt​omet ved en akutt øregangsinfeksjon, og den kan bli ganske kraftig.
  • Du kan også oppleve kløe og dottfølelse, som om det er noe som blokkerer i øregangen.
  • Lyder kan bli litt dempet.

Symptomene oppstår raskt, oftest i løpet av et par dager.

Årsaker

De fleste øregangsinfeksjoner er forårsaket av bakterier, men infeksjonen kan også skyldes sopp.​​​​​

Risikofaktorer og forebygging

Øregangsinfeksjoner oppstår oftest når øregangen blir våt. Svømmere kan derfor bli plaget. Men infeksjonen kan også skyldes bruk av bomullspinner i øregangen. Øregangsinfeksjoner er hyppigere hvis du har eksem eller et annet hudproblem i øret.

Forebyggende tiltak mot nye infeks​​joner

  • Bruk ørepropper når du bader
  • Hvis du får vann i ørene, bør du prøve å få det ut
  • Unngå å få sjampo i ørene
  • Ikke bruk bomullspinner for å rense ørene, det kan skade øregangen​​

Utredning og diagnose

​Legen vil kunne stille diagnosen ved å titte inn i øret ditt.

Behandling

Øredråper

Det er god dokumentasjon på at øredråper som inneholder antibiotika er effektive i behandlingen av øregangsinfeksjoner. Det finnes ulike typer antibiotikaholdige øredråper. Ved manglende effekt av en type kan legen forskrive en annen. Du trenger en resept fra legen for å få slike øredråper.

En sjelden gang forskriver legen legemidler mot soppinfeksjon, enten som øredråper eller tabletter.

Har du hudrester og voks som blokkerer øregangen, kan det bli vanskelig for øredråpene å nå frem til infeksjonsstedet. Legen kan da rense øregangen forsiktig før du starter behandling med øredråper.

Andre behandlingsfor​mer

Hvis infeksjonen blir kronisk, eller øret ditt er hovent, kan legen rense øregangen og legge inn en tampong dyppet i medisin i øregangen. Dette vil bidra til at medisinen når frem dit hvor infeksjonen sitter.

Selvhjelp og råd

Du kan ta smertestillende legemidler, for eksempel paracetamol eller ibuprofen. Øret ditt kan bli fortere friskt hvis du holder øregangen tørr og unngår å pirke i den.

Spør legen om hvor lenge du bør vente før du svømmer igjen.

Prognose

​De fleste som ​​får behandling for en infeksjon i det ytre øret opplever at smerten reduseres i løpet av tre dager, og at symptomene forsvinner helt i løpet av ti dager. Hvis smerten ikke har blitt borte i løpet av ti dager, bør du oppsøke legen på nytt.

Har du en kronisk infeksjon i det ytre øret, kan du få problemer med hørselen, men det er uvanlig at man får langvarig nedsatt hørsel ved en infeksjon i øregangen. Noen mennesker får gjentatte infeksjoner. Hvis du svømmer hyppig og har hatt en infeksjon i øregangen tidligere, øker sjansen for at du får en infeksjon igjen.

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Sist oppdatert fredag 17. januar 2020