Ørevoks

Har du nedsatt hørsel på grunn av ørevoks, bør du oppsøke lege for å få fjernet voksen. Som oftest fjernes ørevoksen med øreskylling eller et lite instrument. Alternativt kan ørevoksen suges ut.

Symptombilde

Symptomer på vokspropp

Får du en vokspropp i øret, kan det oppleves som om det meste av hørselen blir borte på det aktuelle øret. Har du vokspropper i begge ørene, kan det være vanskelig å oppfatte hva folk sier. Vanlige symptomer som følge av en vokspropp er:

  • Susing, brusing, summing eller ringing i ørene, såkalt tinnitus
  • Smerter i ørene
  • Svimmelhet

Har du disse symptomene bør du oppsøke lege for å sjekke om øregangene er blokkert av ørevoks.

Årsaker

Alle mennesker har ørevoks. Vanligvis beveger voksen seg sakte til den ytre delen av øret hvor den kan vaskes bort. Enkelte ganger hopes den opp og kan blokkere øregangen, eventuelt dekke til trommehinnen. Trommehinnen er en tynn membran mellom det ytre øret og mellomøret, hvor hinnen fanger opp lyd fra øregangen. Dersom en voksklump blokkerer øregangen blir hørselen dårligere.

Du har større sjanse for å få problemer med ørevoks dersom du bruker høreapparat eller ørepropper. Disse kan hindre den naturlige strømmen av ørevoks og bidra til at det hoper seg opp. En vokspropp skyldes ikke dårlig hygiene.

Dersom du bruker for eksempel vattpinner for å få ut ørevoks, kan voksen skyves lenger inn i øret og bidra til at den blir vanskeligere å få ut. Øregangen eller trommehinnen kan i verste fall skades.

Behandling

Behandling ved for mye ørevoks

Er du plaget med mye ørevoks fungerer øreskylling godt. To dager før behandlingen bør du dryppe matolje i ørene før du legger deg. Øreskyllingen består i at legen eller sykepleieren spyler lunkent vann gjennom en tube inn i øregangen og voksproppen skylles ut.

Du kan også ta øredråper for å myke opp voksen før skylling. Øreskylling er vanligvis ikke vondt, men det kan være ubehagelig og føre til svimmelhet.

Det er ikke alltid at øreskylling har en umiddelbar effekt. Det kan derfor være nødvendig å gjenta behandlingen.

Andre behandlingsformer

Har du hull i trommehinnen, eller hvis du har for mye ørevoks til at den kan fjernes med skylling, kan legen eller sykepleieren forsøke å fjerne voksen med et spesialinstrument. Alternativt kan ørevoksen suges ut.

Prognose

Omtrent en tredjedel av alle med vokspropper opplever at proppen kommer ut av seg selv i løpet av noen dager. Dersom øret fortsatt er blokkert, kan voksen sannsynligvis fjernes ved skylling. Sliter du fremdeles med hørselen etter behandlingen, kan det være behov for flere undersøkelser.

Ørevoks. Helsebiblioteket.no, 2021.

Ear wax (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.  

Innholdet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Ørevoks. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. mars 2021 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals/orevoks/

Sist oppdatert tirsdag 9. mars 2021