Mastoiditt - betennelse bak øret

Betennelse i ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebensknuten er det benete framspringet rett bak øret. Mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber og en øm kul bak øret.

Nærbilde av øret til en mann

Symptombilde

Betennelsen kan gi

  • øresmerter
  • feber
  • nedsatt allmenntilstand

Etter hvert kan du bli veldig øm over beinkulen, og du kan få en synlig hevelse bak øret. Det kan være spesielt vondt når du trykker bak øret.

Hva annet kan det være

Betennelse i den ytre øregangen kan forveksles med Mastoiditt. Slik øregangsbetennelse skjer oftere på sommeren når folk bader mye, i motsetning til mastoiditt som er vanligere de andre årstidene. Har du betennelse i den ytre øregangen får du smerter på grunn av et trykk mot brusken foran øregangen.

Behov for helsehjelp

Har du mistanke om mastoiditt må du oppsøke lege umiddelbart.

Årsaker

Sykdommen er en sjelden komplikasjon til mellomørebetennelse, som de fleste barn opplever i småbarnsalder. Grunnen til at noen utvikler mastoiditt og andre ikke, er ikke kjent.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Betennelsen sprer seg via en åpning fra mellomøret mot ørebensknuten. I ørebensknuten​ kan betennelsen på sikt føre til ødeleggelse av benvevet. Mest vanlig er det at infeksjonen går gjennom skallebenet bak øret og danner en byll bak øret.

Utredning og diagnose

​Diagnosen stilles av lege ved funn av utstående øre, rødme og ømhet bak øret samtidig med en mellomørebetennelse. Diagnosen bekreftes ofte med CT-undersøkelse av hodet, som viser at betennelsen er i ferd med å bryte ned bein.

Behandling

​Mastoiditt krever at du legges inn på sykehus for behandling. Hvilken behandling du får avhenger av alvorlighetsgrad.

Vanligvis får du antibiotika intravenøst, det vil si rett i blodet. Lettere grader kan i tillegg til behandles ved at man lager hull eller setter inn et rør (dren) i trommehinnen, slik at puss kan tømmes ut. I tilfeller der det har dannet seg en byll bak øret, vil dette bli gjort i kombinasjon med at man borrer opp ørebensknuten slik at puss også kan tømmes ut bak øret.

Om mastoiditten har ført til ytterligere komplikasjoner, vil kirurgien bli mer omfattende. Komplikasjoner til mastoiditt oppstår dersom betennelsen sprer seg inn til hjernehinnene eller store blodkar. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med behandlingen.

Prognose

​Prognosen er veldig god, men du trenger nøye oppfølging på grunn av faren for komplikasjoner. Du vil derfor ofte ligge til observasjon over flere dager på sengepost, der de kontrollerer temperaturen din og tar aktuelle blodprøver. Hvis du blir operert, føler du deg ofte bedre allerede dagen etter.​

Sykdommen gir vanligvis ingen plager i ettertid. Dersom det ikke opptrer noen hjernekomplikasjoner, kan du forvente å bli helt frisk.

Cassano P, Ciprandi G, Passali D. Acute mastoiditis in children [Internett]. Acta Biomed. 2020 Feb 17;91(1-S):54-59. doi: 10.23750/abm.v91i1-S.9259. PMID: 32073562 [hentet 2020-11-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32073562

Sahi D, Nguyen H, Callender KD. Mastoiditis [Internett]. 2020 Aug 16. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 32809712 [hentet 2020-11-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809712

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Mastoiditt - betennelse bak øret. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert onsdag 11. november 2020 [hentet søndag 10. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals/mastoiditt/

Sist oppdatert onsdag 11. november 2020