Mastoiditt - betennelse bak øret

Infeksjon i tinningbenet / ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebensknuten er det benete framspringet rett bak øret og en del av tinngingbenet. Mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber og en øm hevelse bak øret.

Symptomer på mastoiditt

Infeksjonen kan gi

  • øresmerter
  • feber
  • nedsatt allmenntilstand

Etter hvert kan du bli veldig øm over beinkulen, og du kan få en synlig hevelse i området. Det kan være spesielt vondt når du trykker bak øret.

Hva annet kan det være

Betennelse i ytre øregang kan forveksles med mastoiditt.

Slik øregangsbetennelse skjer oftere på sommeren etter bading, i motsetning til mastoiditt som er vanligere de øvrige årstidene. 

Behov for helsehjelp

Har du mistanke om mastoiditt må du oppsøke lege umiddelbart.

Årsaker til mastoiditt

Sykdommen er en sjelden komplikasjon til mellomørebetennelse, en sykdom som oftest rammer i småbarnsalder. Grunnen til at noen utvikler mastoiditt og andre ikke, er ukjent.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Infeksjonen sprer seg via kanaler fra mellomøret mot øvrige deler av det delvis luftholdige tinninbenet. I ørebensknuten kan infeksjonen føre til ødeleggelse av benvevet. Infeksjonen kan gå gjennom beinveggen bak øret og danne en underhudsbyll.

Utredning og diagnose

​Diagnosen stilles av lege ved funn av utstående øre, rødme og ømhet bak øret samtidig med en mellomørebetennelse. Diagnosen bekreftes ofte med CT-undersøkelse av hodet, som viser at betennelsen er i ferd med å bryte ned bein.

Behandling av mastoiditt

Mastoiditt krever at du legges inn på sykehus for behandling. Hvilken behandling du får avhenger av alvorlighetsgraden.

Vanligvis får du antibiotika intravenøst, det vil si rett i blodet. Lettere grader kan i tillegg behandles ved at man lager hull eller setter inn et rør (dren) i trommehinnen, slik at puss kan tømmes ut. I tilfeller der det har dannet seg en byll bak øret, vil dette bli gjort i kombinasjon med at man borrer opp ørebensknuten slik at puss også kan tømmes ut bak øret.

Om tilstanden har ført til ytterligere komplikasjoner, vil kirurgien bli mer omfattende.

Komplikasjoner til mastoiditt oppstår hvis betennelsen sprer seg inn til hjernehinnene eller store blodkar. Det er derfor viktig å komme tidlig i gang med behandlingen.

Prognose ved mastoiditt

Prognosen er god, men du trenger nøye oppfølging på grunn av faren for komplikasjoner. Du vil derfor ofte ligge til observasjon over flere dager på sykehuset.

Sykdommen gir vanligvis ingen plager i ettertid. Hvis det ikke opptrer noen hjernekomplikasjoner, kan du forvente å bli helt frisk.

Cassano P, Ciprandi G, Passali D. Acute mastoiditis in children [Internett]. Acta Biomed. 2020 Feb 17;91(1-S):54-59. doi: 10.23750/abm.v91i1-S.9259. PMID: 32073562 [hentet 2020-11-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32073562

Sahi D, Nguyen H, Callender KD. Mastoiditis [Internett]. 2020 Aug 16. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 32809712 [hentet 2020-11-11]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809712

Innholdet er levert av Medisinsk og helsefaglig redaksjon, Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten

Medisinsk og helsefaglig redaksjon, Fellesinnhold spesialisthelsetjenesten. Mastoiditt - betennelse bak øret. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 31. januar 2024 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals/mastoiditt/

Sist oppdatert onsdag 31. januar 2024