Cerebral synshemming (CVI)

CVI er ikke en spesifikk sykdom, men heller en måte å beskrive hvordan synet fungerer når det er påvirket av skade eller unormal utvikling i hjernen.

Hva er cerebral synshemming?

CVI er ikke en spesifikk sykdom, men heller en måte å beskrive hvordan synet fungerer når det er påvirket av skade eller unormal utvikling i hjernen. Dette kan påvirke hvordan hjernen håndterer synsinformasjon, som for eksempel hvordan vi tolker det vi ser rundt oss. 

I Norge, og andre vestlige land, er den mest vanlig årsaken til synsproblemer hos barn knyttet til hjernen. Dette kalles Cerebral Visual Impairment (CVI), eller cerebral (hjerne) synshemming, på norsk.

I denne videoen får du en kort innføring i hva hjernesynshemming er.

Symptomer på CVI

Barnet kan ha utfordringer knyttet til å oppfatte, bearbeide, kjenne igjen og tolke informasjon med synet. Noen kan oppføre seg som om de er blinde, mens andre kan ha utfordringer knyttet til visuelle oppgaver. Dette varierer fra person til person.
 
For å kunne oppdage CVI så er fokuset på den funksjonelle delen av synet. Barn med CVI kan streve med å se selv om det ikke er påvist noe galt med øynene medisinsk. 
 
Noen typiske atferdstrekk hos barn med CVI: 
 • Synsatferden varierer fra dag til dag, eller fra aktivitet til aktivitet.
 • Barnet har ikke blikkontakt med deg.
 • Barnet ser mot spesifikke farger, for eksempel sterke eller neonfarger. 
 • Barnet er opptatt av og ser mye mot lyskilder.
 • Barnet har større visuell oppmerksomhet mot gjenstander som er i bevegelse
 • Barnet har større interesse for kjente ting, enn for nye ting som blir presentert. 
 • Barnet synes det er utfordrende å bruke to sanser samtidig, og kobler ut synet for å heller bruke for eksempel hørsel og følelsessansen.
 • Barnet kjenner ikke igjen objekter ved å bare bruke synet, men må kjenne på objektet.
 • Det er utfordrende for barnet å bruke syn og motorikk samtidig. For eksempel ved å skrive, lese eller legge puslespill. 
 • Barnet har problemer med å kjenne igjen familie eller venner kun ved bruk av synet. 
 • Barnet har utfordringer med å skille figur fra form, eller små detaljer fra en helhet.

Behandling av CVI

Barn som har CVI har muligheten til å utvikle evnen til å forstå og tolke synsomgivelsene sine.

Det er viktig at barnet får en bred kartlegging av for eksempel øyelege, optiker, synspedagog og nevropsykolog for å finne ut hvordan øyene fungerer. Det er viktig at du og legen setter i gang tidlig for å støtte barnets synsutvikling sånn at synet kan få en best mulig forutsetning til å utvikle seg. 

Barn som er født for tidlig, eller som har cerebral parese har økt risiko for å ha CVI, og bør få en grundig synsundersøkelse. Denne undersøkelsen bør helst være en del av en tverrfaglig utredning som inkluderer andre sanser. 

Rehabilitering og opplæring

Hvert barn trenger individuelle tiltak. Det er viktig å finne tiltakene som kan bidra til at barnets syn utvikler seg og som kan kompensere for synsvanskene barnet ditt har.

Hva kan du gjøre selv?

Hvis du eller barnet ditt opplever å ha symptomene på CVI må du ta kontakt med legen din, så du finner ut av det så snart som mulig.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Cerebral synshemming (CVI). [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/oyesykdommer/cerebral-synshemming-cvi/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024