Skjeling

Skjeling (strabisme) kan dreie seg om mange forskjellige tilstander som har det felles at øynene ikke står parallelt. Skjeling kan være synlig eller ikke synlig for andre.

Oppsummering

Synlig skjeling (manifest skjeling)

Synlig skjeling kan oppleves vanskelig fordi andre ser det, og du får problemer med å få blikkontakt med andre. Dette kan være plagsomt. Du bruker kanskje bare et øye om gangen. Noen kan også være plaget med dobbeltsyn.

Innvendig skjeling (latent skjeling)

Innvendig skjeling kan gi store plager fordi du må jobbe for å holde blikket rett eller for ikke å se dobbelt. Noen kan ha plager i form av dobbeltsyn. Denne formen for skjeling er stort sett usynlig for omverdenen.

Symptombilde

Skjeling kan gi plager som

  • vanskeligheter med å lese, eller kort utholdenhet ved lesing
  • konsentrasjonsvansker i jobb på grunn av tretthet i øynene (astenopi)
  • dobbeltsyn som gjør at du ikke kan kjøre bil eller utføre jobben din 
  • vanskeligheter med å gå i ulendt terreng

Årsaker

Skjeling kan være medfødt, eller kan komme i løpet av livet etter en skade eller en lammelse av en hjernenerve. Skjeling kan også komme i forbindelse med spesielle sykdommer, som for eksempel Graves sykdom.

Utredning og diagnose

Diagnosen blir ofte stilt hos privat øyelege før du kommer til en øyeavdeling på sykehus. Det gjelder særlig for synlig skjeling. Enkelte skjelinger kan være vanskeligere å diagnostisere. Du kan da få diagnosen stilt på øyeavdelingen på sykehuset.

Behandling

Skjeling kan behandles på flere måter, avhengig av typen skjeling. Briller eller lapp på øyet kan være det eneste du trenger, men behandlingen kan også bestå av

  • botox-injeksjoner i øyemuskelen
  • operasjon for å rette opp skjelevinkelen

Det hender operasjon blir frarådet hvis du ikke tåler oppretting av vinkelen uten å få dobbeltsyn, eller ved annen risiko.

Du blir først undersøkt av en spesialist på skjeling som ikke er lege (ortoptist).  Så undersøker både ortoptist og lege deg. Oftest blir du fulgt opp hos privat øyelege og ortoptist. Noen ganger skal du følges opp på øyeavdelingen på sykehuset over tid, med synstester og lappebehandling.

Å leve med

Det kan være slitsom å leve med skjeling, spesielt ved dobbeltsyn. Blikkontakt med andre kan være et problem når den du snakker med ikke vet hvilket øye du ser med. Mange kan oppleve at det hemmer dem både i arbeidslivet og privat. Ta kontakt med øyelege dersom du opplever at skjelingen hemmer deg i dagliglivet.

Rettigheter

​Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.