Skjeling

Skjeling (strabisme) er en tilstand hvor øynene, ikke er rettstilte. Skjelingen kan være både skjult og synlig.

Hva er skjeling?

Manifest skjeling

Skjeling som er tilstede hele tiden. Som regel er denne typen skjeling synlig. Det vil si at øynene ikke ser rettstilte ut, det ene øyet peker utover eller innover. Noen ganger kan denne typen skjeling gi plager som dobbeltsyn eller fokuseringsvansker.

Barn med denne typen skjeling fra spedbarnsalder bruker ofte bare et øye om gangen og har ikke plager med dobbeltsyn. Synlig skjeling kan også være vanskelig sosialkosmetisk, det vil si at du kan oppleve det som utfordrende å få blikkontakt med andre.

Latent skjeling (skjult skjeling)

Skjult skjeling er ikke synlig og øynene ser rettstilte ut . Skjelingen kan bli synlig hvis du for eksempel blir syk eller sliten. Hos noen kan denne typen skjeling gi plager, da dreier det seg oftest om slitenhet i øynene eller at du i perioder får dobbeltsyn.

Symptomer på skjeling

Skjeling kan gi plager som:

 • vanskeligheter med å lese eller kort utholdenhet ved lesing
 • konsentrasjonsvansker på grunn av tretthet i øynene
 • hodepine
 • dobbeltsyn
 • vansker med å gå i ulendt terreng

Årsaker

Skjeling kan komme av ulike årsaker:

 • medfødt sykdom. Dette er den vanligste formen for skjeling, og personen har i de fleste tilfeller ingen andre sykdommer
 • skade på øyet
 • lammelse av hjernenerve
 • som følge av sykdom, for eksempel høyt stoffskifte

Det er ikke bevist at skjeling er arvelig, men vi vet at det forekommer oftere i noen familier enn i andre.

Utredning og diagnose

Diagnosen blir oftest stilt hos øyelege sammen med en ortoptist. Ortoptister har spesialutdanning i skjeling og synsutvikling. Noen ganger er diagnosen vanskelig å stille og du kan da bli henvist til øyeavdeling på et sykehus.

Behandling for skjeling

Skjeling kan behandles på flere måter.  Det er som regel øyelege og ortoptist som følger deg opp. I noen tilfeller får du oppfølging av øyeavdelingen på sykehuset. 

Behandlingen kan bestå av:

 • Briller
 • Øyelapp (barn før skolealder)
 • Botox-injeksjoner i øyemuskelen
 • Operasjon for å rette opp skjelingen

Hvis det er aktuelt med operasjon eller botoxbehandling vil øyelegen din henvise deg til sykehus.  Ved øyeavdelingen på sykehuset vil du alltid først få en ny vurdering av skjelingen både av øyelege og ortoptist. Hvis det er aktuelt med operasjon vil du bli satt på venteliste for det.

Å leve med

Det kan være slitsomt å leve med skjeling, spesielt ved dobbeltsyn. Blikkontakt med andre kan være et problem når den du snakker med ikke vet hvilket øye du ser med. Mange kan oppleve at det hemmer dem både i arbeidslivet og privat. Ta kontakt med øyelege dersom du opplever at skjelingen hemmer deg i dagliglivet.

Rettigheter

​Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Bienfang DC. Overview of diplopia [Internett] Up to Date 2019 [hentet 2020-11-05] Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-diplopia

Coats DK, Paysse EA. Evaluation and management of strabismus in children, Up to Date 2019 [hentet 2020-11-05] Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-management-of-strabismus-in-children

Salchow DJ. Strabismus. [Internett] BMJ Best Practice 2019 [hentet 2020-11-05] Tilgjengelig fra: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/689/pdf/689/Strabismus.pdf

Ticho BH. Strabismus. Pediatr Clin North Am. 2003 Feb;50(1):173-88. doi: 10.1016/s0031-3955(02)00108-6. Review art. PubMed Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12713111

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Sist oppdatert mandag 15. mai 2023