Skjeling

Skjeling (strabisme) er en tilstand hvor øynene hele tiden, eller av og til, ikke er rettstilte.

Oppsummering

Manifest skjeling

Som regel er denne synlig. Noen ganger kan denne typen skjeling gi plager. Noen bruker bare et øye om gangen og andre kan være plaget med dobbeltsyn. Synlig skjeling kan også oppleves vanskelig sosialkosmetisk, og det kan være problemer med å få blikkontakt med andre.

Latent skjeling (skjult skjeling)

Skjult skjeling er ikke synlig, øynene ser rettstilte ut. Skjelingen kan bli synlig du blir syk eller sliten, for eksempel. Hos noen kan denne typen skjeling gi plager, da dreier det seg oftest om slitenhet i øynene eller periodevis dobbeltsyn.

Symptombilde

Skjeling kan gi plager som

  • vanskeligheter med å lese, eller kort utholdenhet ved lesing
  • konsentrasjonsvansker på grunn av tretthet i øynene
  • dobbeltsyn
  • vanskeligheter med å gå i ulendt terreng

Årsaker

Skjeling kan være medfødt, komme i løpet av livet, komme etter en skade, eller etter en lammelse av en hjernenerve. Skjeling kan også komme i forbindelse med spesielle sykdommer, som for eksempel ved høyt stoffskifte.

Utredning og diagnose

Diagnosen blir oftest stilt hos privat øyelege sammen med en ortoptist. Ortoptister har spesialutdanning i skjeling og synsutvikling. Noen ganger er diagnosen vanskelig å stille og du kan da bli henvist til øyeavdeling på et sykehus.

Behandling

Skjeling kan behandles på flere måter. Briller kan være det eneste du trenger, og hos barn kan det være aktuelt med lappebehandling. Dette følges som regel opp av privat øyelege og ortoptist, i noen tilfeller ved øyeavdeling i sykehus.

Behandlingen kan også bestå av

  • Botox-injeksjoner i øyemuskelen
  • Operasjon for å rette opp skjelingen

Botox injeksjon eller operasjon skjer i sykehus. Vanligvis er det en privat øyelege som henviser til sykehus hvis denne finner indikasjon for det. Ved øyeavdelingen på sykehuset vil du alltid først få en ny vurdering av skjelingen både av øyelege og ortoptist. Hvis det er aktuelt med operasjon vil du bli satt på venteliste for det.

Å leve med

Det kan være slitsomt å leve med skjeling, spesielt ved dobbeltsyn. Blikkontakt med andre kan være et problem når den du snakker med ikke vet hvilket øye du ser med. Mange kan oppleve at det hemmer dem både i arbeidslivet og privat. Ta kontakt med øyelege dersom du opplever at skjelingen hemmer deg i dagliglivet.

Rettigheter

​Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Coats DK, Paysse EA. Evaluation and management of strabismus in children, Up to Date 2019 [hentet 2020-11-05] Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-management-of-strabismus-in-children

Bienfang DC. Overview of diplopia [Internett] Up to Date 2019 [hentet 2020-11-05] Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-diplopia

Ticho BH. Strabismus. Pediatr Clin North Am. 2003 Feb;50(1):173-88. doi: 10.1016/s0031-3955(02)00108-6. Review art. PubMed Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12713111

Salchow DJ. Strabismus. [Internett] BMJ Best Practice 2019 [hentet 2020-11-05] Tilgjengelig fra: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/689/pdf/689/Strabismus.pdf

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert torsdag 5. november 2020