Pedofili

Pedofili innebærer at man har en seksuell tiltrekning til barn. Pedofili er ikke ensbetydende med misbruk av barn, og det finnes hjelp å få for dem som sliter med slike seksuelle følelser og tanker.

Hva er pedofili?

Å ha en pedofil seksuell tiltrekning innebærer at man hovedsakelig tiltrekkes seksuelt av barn som ikke har kommet i puberteten eller som er i tidlig pubertet. Tiltrekkingen kan rette seg mot eget eller motsatt kjønn, eller mot begge kjønn. De med pedofil seksuell tiltrekking kan tenne seksuelt kun på barn, eller også på jevnaldrende personer.

På fagspråket beskrives pedofili som en «forstyrrelse i seksuelt objektvalg» eller som en parafili. Andre parafilier er blant annet voldelig seksuell sadisme, blotting og kikking.

Pedofile begår ikke nødvendigvis overgrep

Det er ikke slik at alle med seksuell interesse for barn begår seksuelle overgrep. Det er heller ikke slik at alle som begår seksuelle overgrep mot barn har en pedofil seksuell preferanse. Seksuell interesse for barn er likefullt en risikofaktor for å begå overgrep.

Hvordan stilles diagnosen?

Det finnes ingen sikker metode eller test for å diagnostisere pedofili hos enkeltpersoner, men diagnosen kan stilles på bakgrunn av en helhetlig klinisk vurdering.

Nedlastning og deling av overgrepsmateriale på nett (bilder, video, tegninger eller tekst av seksuelle overgrep mot barn) er et mulig tegn på en underliggende seksuell tiltrekning mot barn.

Hvordan søke hjelp?

​Mange opplever sterk skam over sine seksuelle tanker og følelser, og frykt for stigmatisering gjør at mange kvier seg for å søke hjelp for å mestre sin seksuelle interesse for barn. Helsetjenesten skal behandle de menneskene det gjelder med respekt, verdighet og kompetanse.

Det finnes hjelp

Personer med seksuell interesse for barn kan søke hjelp hos lavterskeltjenesten «Det finnes hjelp». Tjenesten kan kontaktes anonymt via chat eller på telefon for å avtale samtaler. Det trengs ikke henvisning fra fastlege.

Samtaletilbud finnes i alle helseregioner, og de ansatte er alle psykologer med kompetanse på behandling av det å ha seksuell interesse for barn. De arbeider etter de nasjonale faglige rådene for helsehjelp til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn (helsedirektoratet.no).

Behandling ved pedofili

Profesjonell behandling av personer med seksuell interesse for barn har som hovedformål å hjelpe personen til å leve et godt og meningsfylt liv, uten å begå overgrep mot barn. Det innebærer at behandlingen skal hjelpe pasienten å håndtere egne seksuelle følelser og tanker på måter som ikke skader andre.

Behandlingen er individuelt tilpasset. For noen vil målet være å lære å leve med sin seksuelle interesse for barn og finne passende måter å utfolde sin seksualitet på. For personer som også har seksuelle interesse i jevnaldrende personer, kan behandlingen rettes mot å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter som gjør det mulig å inngå i intime relasjoner med en likeverdig partner.

Årsaker til pedofili

Det foreligger stadig mer forskning og kunnskap om pedofili, men mye av kunnskapen som finnes, er basert på undersøkelser av personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn. Det gjør at vi ikke med sikkerhet kan overføre denne kunnskapen til personer med pedofil som ikke er dømte.

Det finnes ulike teorier om årsakene til pedofili, men man antar at den oppstår som en blanding av både biologiske og utviklings-/miljømessige faktorer, som nevropsykologiske forstyrrelser og traumer i barndommen.

Meld fra til politi eller barnevern ved mistanke om overgrep

Mistanke om pågående eller forestående overgrep mot barn skal meldes til politiet eller barnevernet. Nedlastning og deling av overgrepsmateriale på nett (bilder, video, tegninger eller tekst av seksuelle overgrep mot barn under 18) er også straffbart etter norsk lov.

Mental helse

116 123

Mental helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

22 49 19 22

Hverdager kl. 10:00 - 15:00

Tirsdag kl. 10:00 - 19:00

Rådgivningstelefon for pårørende.

Gannon, T. A. (2021). A compositional explanatory theory of pedophilia. Aggression and Violent Behavior, 101662.

Seto, M. C., & Eke, A. W. (2017). Correlates of admitted sexual interest in children among individuals convicted of child pornography offenses. Law and Human Behavior, 41(3), 305.

World Health Organization. (2018). ICD-11 for mortality and morbidity statistics (2018).

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 29. november 2021