Det finnes hjelp – hjelp til voksne med seksuell interesse for barn

Det finnes hjelp er et tilbud til voksne som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen.

Det finnes hjelp består av et lavterskel hjelpetilbud på Detfinneshjelp.no og et behandlingstilbud i poliklinikk.

På nettsiden Detfinneshjelp.no kan du lese tekster om temaet og tilbudet. Du kan ta kontakt anonymt på chat for generelle råd og veiledning og bestille time til behandling på sykehuset som ligger nærmest deg. Rådgiverne som betjener chatten på Definneshjelp.no er spesialopplærte psykologer eller psykiatre.  

Du kan chatte uten å fortelle hvem du er. Du kan bestille time til behandling uten å gå via fastlegen.

Det finnes hjelp

Kvardagar kl. 12:00 - 14:00

Har du seksuelle tanker om barn? Ta kontakt med oss på chat, så hjelper vi deg med å sortere tankene. Du kan også bestille behandling via chat eller telefon.

Hvem er tilbudet for? 

Det finnes hjelp er et tilbud for personer fra 18 år med seksuell interesse for barn, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse. 

Behandlingstilbudet er åpent også for personer med tidligere straffesakshistorikk, men tar ikke imot personer som for øyeblikket er under etterforsking for seksuallovbrudd. 

Her finner du oss

Lavterskeltjenesten er tilgjengelig fra Detfinneshjelp.no, og rådgiverne er tilknyttet Oslo universitetssykehus. Tjenesten er åpen hverdager 12.00–14.00.

Behandlingen tilbys på:

  • Haukeland Universitetssykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • St. Olavs hospital
  • Stavanger Universitetssykehus
  • Universitetssykehuset Nord-Norge

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen foregår

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Det finnes hjelp – hjelp til voksne med seksuell interesse for barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 27. februar 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/psykiske-lidelser/pedofili/det-finnes-hjelp/

Sist oppdatert tysdag 27. februar 2024