Livmorhalssvikt

Livmorhalssvikt er når livmorhalsen etter første trimester (en tredjedel av svangerskapet) er for svak til å holde fosteret og fostervannet inne i livmoren.

Gravid kvinne på ultralyd

Illustrasjon: Daniel Gual / Mostphotos

Symptombilde

Livmorhalsen begynner å åpne seg for tidlig uten at det samtidig er rier eller infeksjon. ​

Livmorhalsen starter med å bli kortere, og kan etter hvert åpne seg, slik at vannhinnene kan bule ut. Som regel har du lite symptomer, men noen kjenner nedpress. Risikofaktorer for livmorhalssvikt er tidligere for tidlig fødsel eller senabort. ​Også tidligere operasjoner på livmorhalsen (konisering) kan være en risiko hos enkelte.​​

Utredning og diagnose

Ved hjelp av innvendig ultralyd kan man måle lengden på livmorhalsen​​. Vanlig lengde kan variere, men den er vanligvis cirka tre til fire cm lang. Hvis livmorhalsen er for kort (under 2,5 cm), kan man definere det som livmorhalssvikt.

Behandling

Ved svikt i livmorhalsen det vanlig med sykemelding og avlastning, eventuelt sengeleie. Hvis det er risiko ​​for at fødselen starter for tidlig, mellom uke 24 og 34, gis det​ kortisonsprøyte til mor for å modne lungene til fosteret. Innleggelse på sykehus kan bli aktuelt. Man kan også vurdere å sy et bånd rundt livmorhalsen, såkalt cerclage. Med avlasting, sengeleie og eventuelt cerclage, er målet å utsette forløsningstidspunktet, slik at barnet blir så modent som mulig.

​Ved et nytt svangerskap er det en viss gjentagelsesrisiko.​

Bånd på livmorhalsen - cerclage

​Cerclage er et bånd som sys rundt livmorhalsen (cervix) for å hindre at den åpner seg.             

Nytten av cerclage er omdiskutert, og først etter nøye vurdering tilbys denne behandlingen​.​ Det finnes flere typer cerclage:

  • Ekstern cerclage legger man på via skjeden, vanligvis i svangerskapsuke 13-14.
  • Intern cerclage legger man på innvendig gjennom bukhulen, dette gjøres vanligvis før kvinnen blir gravid. Intern cerclage brukes relativt sjelden.
  • Arbin pessar legges rundt livmorhalsen via skjeden ved påvist avkorting av livmorhalsen mellom uke 13 og 23.

Man legger bånd rundt livmorhalsen for å prøve å forhindre for tidlig fødsel. Det anbefales at cerclage bare brukes hos noen få kvinner i spesielle situasjoner. Det ser ut til at man får best virkning av cerclage på kvinner som tidligere har senabortert eller født for tidlig flere ganger på grunn av livmorhalssvikt (det vil si at livmorhalsen åpnet seg uten smertefulle rier og uten påvist infeksjon).

Hvordan kan jeg forberede meg til cerclage?

Du må faste i seks timer (vanligst fra midnatt) før man legger på cerclagen. Du kan drikke klare væsker (saft, vann) inntil to timer før.

Slik foregår operasjonen

Dette er en operasjon der man syr et bånd rundt livmorhalsen. Inngrepet gjøres på operasjonsstuen med spinalbedøvelse, eventuelt narkose. Ved ekstern cerclage går man inn til livmorhalsen gjennom skjeden. Intern cerclage legges på ved kikkhullskirurgi (laparoskopi) eller ved kirurgisk åpning av buken (laparotomi).

Gjør det vondt?

Under inngrepet er du bedøvet og kjenner ikke smerter. Ved spinalbedøvelse kan du kjenne berøring, men ikke smerter. Etter inngrepet kan noen få ubehag eller menstruasjonslignende smerter. Du kan da ta smertestillende.

Hvor lenge varer behandlingen?

Å legge på ekstern cerclage tar relativt kort tid, vanligvis 15-30 minutter. Ved intern cerclage tar det cirka én time. I tillegg kommer tid som går med til å gi bedøvelse og for å starte og avslutte prosedyren.

Etter behandlingen

Etter at du har fått satt på cerclage, blir du observert på postoperativ enhet noen timer, deretter på avdelingen.

Når man legger bånd på livmorhalsen, er det en viss risiko for infeksjon, vannavgang, blødning og påfølgende abort eller for tidlig fødsel.

Noen får reise hjem samme dag, mens noen observeres over natten eller lenger.

​​Mulige bivirkninger fra cerclage

De første par dagene kan du få moderat blødning fra skjeden og moderate smerter. Hvis du får feber og illeluktende utflod, kan det være et tegn på infeksjon. Ved økende smerter, feber, kontraksjoner eller blødning etter inngrepet bør du kontakte lege eller vakthavende gynekolog snarlig.

Forholdsregler du må ta

Som regel får du full sykemelding og bør ta det med ro den første uken etter at du har satt inn cerclage. Legen vurderer deretter om det er nødvendig med sykemelding videre i svangerskapet ut fra arbeidsbelastning, tidligere sykehistorie og individuelle risikofaktorer.

Oppfølging

Lengden p​å livmorhalsen kontrolleres med innvendig ultralyd. Hvor ofte kontrollene skal skje vurderes av legen. Cerclagen fjernes rundt uke 36, eller tidligere dersom du har komplikasjoner eller fødselen starter. Som regel kan ekstern cerclage fjernes greit uten bedøvelse. Tråden klippes og trekkes ut. Deretter venter man på at fødselen starter naturlig. Ved intern cerclage må fødselen skje ved keisersnitt.​