Prostatitt – akutt

Symptom på akutt prostatitt er feber og smerter i bekkenområdet. Det kan ramme menn i alle aldrar. Akutt prostatitt blir behandla med antibiotika.

Oppsummering

Prostatitt tyder at prostatakjertelen er betent, ofte forårsaka av ein infeksjon. Prostatakjertelen ligg mellom blære og penis, like framfor endetarmen (rektum).

Symptombilete

Symptom på akutt prostatitt er smerter rundt penis, testiklar, anus, bekkenet eller i korsryggen. For mange kan det kan vere smertefullt eller vanskeleg å late vatnet. I tillegg til smerter kan du få feber og frysningar og føle deg generelt uvel.

Risikofaktorar og førebygging

Den vanlegaste årsaka til akutt prostatitt er bakterieinfeksjon. Du har auka risiko for å få prostatitt dersom du har hatt ein urinvegsinfeksjon eller forstørra prostata.

Utgreiing og diagnose

Prostata blir undersøkt ved at legen forsiktig plasserer ein finger inni anus og kjenner på prostata. Du må truleg ta ein urinprøve, som blir sjekka for bakteriar.

Behandling

Legemiddel

Infeksjonen blir behandla med antibiotika, vanlegvis i to veker ifølgje norske retningslinjer. Menn med teikn på alvorleg infeksjon (sepsis) må få sjukehusbehandling med antibiotika intravenøst. Betennelsesdempande middel (for eksempel ibuprofen) kan hjelpe mot smerter i behandlingstida.

Andre behandlingar

Om du strevar med å late vatnet, kan du prøve ein alfa-blokkar. Dersom vasslatinga stoppar heilt opp, må du få sett inn eit kateter (tynt røyr) for å tømme blæra for urin.

Menn med teikn på abscess (eit holrom fylt med puss, bakteriar og daudt vev) kan trenge kirurgi for å drenere prostatakjertelen. Dette er svært sjeldan.

Prognose

Dei fleste med prostatitt blir bra etter behandling med antibiotika. Nokre menn, særleg dersom dei ikkje blir raskt behandla, kan få kronisk prostatitt. Dette inneber at dei held fram med å ha smerter og problem med vasslating. Kronisk prostatitt blir vanlegvis behandla med lengre antibiotikakurar og andre legemiddel.

Prostatitt - akutt. Helsebiblioteket.no, 2021.

Prostatitis (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2021.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Prostatitt – akutt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 8. oktober 2021 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/underliv/prostatitt-akutt/

Sist oppdatert fredag 8. oktober 2021