Hvem behandler synet ditt?

I Norge er det optiker og fastlegen din som er synets førstelinje. Det er her du går for å undersøke synet hvis du mistenker synsproblemer, eller hvis du trenger attest til førerkort.

Fastlegen

Fastlegen din kan undersøke om du ser normalt eller ikke og hjelpe deg hvis du opplever andre synsproblemer. Fastlegen henviser deg til øyelege ved behov.

Optiker

Optikere undersøker synet og kan hjelpe deg til å se bedre med briller og kontaktlinser. Mange optikere jobber med andre øyeplager også, som tørre øyne, filterbriller og synstrening. Optikeren henviser deg til øyelege ved behov.

Øyelege

Øyelegen diagnostiserer og behandler øyesykdom og øyeskader. Normalt trenger man en henvisning for å komme til øyelege, fra lege eller optiker.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hvem behandler synet ditt?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. februar 2024 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/syn/hvem-behandler-syn/

Sist oppdatert fredag 23. februar 2024