Akutte tannskader

Ved akutte tannskader er det ofte viktig å oppsøke tannlege for rask behandling. Hvilken behandling som er nødvendig avhenger av alderen din og hvor stor skaden er.

Melketenner slått ut av munnen

Du skal ikke sette tilbake barnets melketenner hvis de blir slått ut av munnen. Det kan skade anleggene til de permanente tennene som ligger i kjeven under der melketannen stod.

Det er viktig at du:

  • fjerner løse biter fra munnen
  • ikke prøver å sette melketannen tilbake på plass i munnen
  • kontakter tannlege for kontroll

Ofte kan tannskader se dramatisk ut fordi det er en del spytt og blod. Derfor er det viktig at du roer og trøster barnet, og vasker rundt munnen slik at du får oversikt over skaden.

Permanente tenner slått ut av munnen

Hvis en permanent tann blir slått helt ut av munnen, bør du oppsøke tannlege så raskt som mulig.

Det er viktig at du:

  • finner den utslåtte tannen
  • ikke rører roten på tannen
  • setter tannen på plass eller oppbevarer den i munnen eller i melk

Er tannen skitten kan du skylle den under rennende vann eller gjøre den ren i munnen med spyttet ditt. Det er viktig at roten på tannen ikke tørker ut før tannlegen setter den på plass.

Ta kontakt med lege for å vurdere om du trenger stivkrampevaksine. Dette er spesielt viktig hvis tannen har vært på bakken og i kontakt med jord.

Tenner som er slått ut av stilling, knekt eller har fått en støtskade

Er tannen slått ut av stilling  må du oppsøke tannlege.

Oppsøk også tannlege om du knekker en tann. Finner du tannbiten kan du oppbevare den fuktig, for eksempel i munnen, på vei til tannlegen.

Dersom det bare iser i tannen når du trekker inn luft eller tannen er litt øm, kan kontroll og eventuell behandling av skaden ofte vente til neste dag.

Bildet viser pasientens høyre melkefortann som er slått ut av stilling

Pasientens høyre melkefortann er slått ut av stilling

Bildet viser pasientens høyre fortann der en bit er brukket av

En bit er brukket av på pasientens høyre fortann

Kjevebrudd

Er det vanskelig å bite sammen etter at du har slått deg, ta kontakt med tannlege eller lege for å undersøke om det kan være kjevebrudd.

Hvor kan du få akutthjelp?

Har du skadet en tann, er det ofte viktig med rask behandling hos tannlege. Har du behov for behandling utenfor åpningstidene til den offentlige tannklinikken eller tannlegevakten, kan du ta kontakt med en tannlege privat. Du kan også kontakte legevakten.

Barn og unge har rett til gratis tannbehandling. Må du betale for akutt tannbehandling for barn og unge utenom åpningstidene til den offentlige tannhelsetjenesten og tannlegevakten, kan du søke om tilbakebetaling. Se mer informasjon om dette på nettsiden til din fylkeskommune.

Behandling og kontroll etter en tannskade

Ved tannskader er det viktig at tannlegen registrerer skaden, stiller diagnose, gir akutthjelp og legger en plan for videre oppfølgning og kontroll.

Ved skader på melketenner undersøker tannlegen om de permanente tannanleggene kan være skadet.

Har du tidligere skadet tennene, bør du ta kontakt med tannlegen dersom:

  • du fortsetter å ha smerter i munnen
  • kjenner ømhet ved spising
  • tannen skifter farge eller blir løsere
  • det kommer en kul eller hevelse i tannkjøttet over tannen

 

Bildet er tatt fra ganesiden og viser blålig misfarging av pasientens høyre melkefortann

Pasientens høyre melkefortann har fått en blålig misfarging etter tannskade

Registering av tannskader

Du bør registrere tannskaden så fort som mulig. Det kan ha betydning for fremtidig behandling, når du ikke lenger har rett til gratis, nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten.

Dersom skaden skjer i barnehagen, på skolen eller på skoleveien, skal barnehage eller skole sende skademelding til NAV eller forsikringsselskap, alt etter hvor og når skaden skjedde. Skjer skaden under organisert idrett, skal idrettslaget melde fra om skade til forsikringsselskapet sitt.

Skader du tannen på fritiden, melder du fra til eget forsikringsselskap.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Akutte tannskader. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 22. april 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/tannhelse/akutte-tannskader/

Sist oppdatert mandag 22. april 2024