Nasjonalt forløp for barnevern

Nasjonalt forløp for barnevern skal sikre at barn i barnevernet får helsehjelp hvis barnet har helseproblemer, psykiske vansker, tannhelseproblemer eller rusproblemer.

Hva er nasjonalt forløp for barnevern?

Alle barn har rett til å få helsehjelp. Hvis du får hjelp av barnevernet og trenger helsehjelp, kan det settes i gang et nasjonalt forløp for barnevern.

Kanskje har du vondt i kroppen, har følelser som er vanskelig å håndtere eller er bekymret for egen helse. Da kan det være du har behov for å treffe en lege, psykolog, tannlege eller helsesykepleier.

Barnevernet skal sammen med deg vurdere om du har behov for nasjonalt forløp for barnevern, som skal sikre at helsetjenesten og barneverntjenesten kan samarbeide om å gi deg best mulig hjelp.

Barnevernet og helsetjenestene skal gjennom forløpet gi råd, hjelp og støtte til deg og foreldrene dine.

Slik fungerer nasjonalt forløp for barnevern

Barnevernet skal høre med deg om hvordan du har det, og finne ut hva slags hjelp og støtte du og din familie trenger. Hvis barnevernet foreslår å starte nasjonalt forløp, betyr det at du og familien din blir invitert til faste møter med barnevernet og helsetjenesten.

Det blir laget en plan sammen med deg og familien, slik at du skal få best mulig helsehjelp.

Avklaringsmøte

Det første som skjer, er at barnevernet kaller inn til et avklaringsmøte. På dette møtet vil dere snakke om hvilken helsehjelp du kan trenge, og hvordan dere, barnevernet og helsetjenesten skal samarbeide. Om du samtykker vil barnevernet ta kontakt med helsetjenesten. Hvis du er under 15 år, må også foreldrene dine samtykke til dette.

Samarbeid med helsetjenesten

Helsetjenesten kartlegger hva slags helsehjelp du trenger, og hvem som skal gi hjelpen. Det kan for eksempel være at du trenger å møte en lege, gå til tannlegen eller møte psykolog. Samarbeidsmøtene fortsetter så lenge det er behov for det. Det vil settes opp faste statusmøter igjennom hele forløpet.

Avslutning

Nasjonalt forløp for barnevern kan avsluttes når du ikke lenger har behov for oppfølging og behandling i helsetjenesten.
Eventuelt avsluttes forløpet når kartleggingen viser at du behov for helsehjelp og det er avtalt videre oppfølging med helsetjenesten, eller du fått en kontaktperson i helsetjenesten som skal hjelpe videre.

Barnevernet og helsetjenesten samarbeider fortsatt dersom det er behov for begge tjenester.

Forløp kan startes på nytt eller gjennomføres flere ganger, hvis det trengs.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Nasjonalt forløp for barnevern. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 20. juni 2023 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/nasjonalt-forlop-for-barnevern/

Sist oppdatert tirsdag 20. juni 2023