Helserettigheter for pensjonister som flytter til Norge

På denne siden finner du som er pensjonist og flytter til Norge, informasjon om hvilke helserettigheter du har.

Smilende eldre kvinne på kjøkken

Er du pensjonist fra et annet EU/EØS-land og skal flytte til Norge, må du sørge for å få med deg rettighetsdokument S1 fra det landet du får pensjon fra.

Er du pensjonist fra land utenfor EU/EØS og har lovlig opphold i Norge, blir du medlem i folketrygden og får rett til helsehjelp når du flytter hit.

Pensjonist fra et annet EU/EØS-land eller Sveits

Flytter du til Norge fra et annet EU/EØS-land eller Sveits og har med deg rettighetsdokument S1, har du rett til helsetjenester etter reglene i Norge.

Når du har levert S1 til Helfo, vil du få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet i Norge. Send dokumentet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Du må betale en eventuell egenandel for de ulike helsetjenestene på lik linje med øvrige innbyggere.

Har du med deg familiemedlemmer du forsørger, har de samme rettigheter som deg. Hvert familiemedlem må ha sitt eget rettighetsdokument S1.

Sørg også for å få med deg Europeisk helsetrygdkort fra samme trygdeinstitusjon som du får S1 fra. Helsetrygdkortet kan du bruke om du er på ferie utenfor Norge.

Hvis du tar deg arbeid i Norge, vil det ha betydning for dine rettigheter. Du må i så fall melde fra til Helfo.

Pensjonist fra land utenfor EU/EØS

Er du pensjonist fra land utenfor EU/EØS og har lovlig opphold i Norge, blir du medlem i folketrygden og får rett til helsehjelp når du flytter hit. Du må selv sjekke om du har rett til å oppholde deg i Norge.

Du kan lese mer på nettsidene til UDI om mulighetene til å bosette seg i Norge.

Du har rett til helsehjelp etter reglene i Norge når du har lovlig opphold her. Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet, og at du må betale en eventuell egenandel for de ulike helsetjenestene på lik linje med øvrige innbyggere.

Rettigheter til hjemreise og helsetjenester i hjemlandet

​Har du spørsmål om rettigheter til stønad ved hjemreise og/eller helsetjenester i hjemlandet ditt, må du kontakte trygdemyndighetene der.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Helserettigheter for pensjonister som flytter til Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert lørdag 11. desember 2021 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/helserettigheter-for-pensjonister-som-flytter-til-norge/

Sist oppdatert lørdag 11. desember 2021