Studenter fra land utenfor EU/EØS eller Sveits som studerer i Norge

På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du har når du er student i Norge.

Smilende kvinne bærer bøker

Er du student fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, må du undersøke om du har rett til opphold i Norge. Det er UDI som tar stilling til om du har rett til opphold i Norge.

Undersøk også om du har sykeforsikring fra hjemlandet. Hvis du ikke har det, bør du undersøke med NAV om du har rett til medlemskap i den norske folketrygden.

Hvis du er medlem i folketrygden mens du studerer i Norge, har du rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i det offentlige helsevesenet. Du bør uansett vurdere å tegne en privat forsikring. Den kan brukes ved behov for dekning av utgifter til hjemreise ved eventuell sykdom.

Hvis du verken er medlem i folketrygden eller har sykeforsikring fra hjemlandet ditt, bør du sørge for å tegne en privat sykeforsikring som dekker alle risikoer.

Eksempel: Zahra fra Iran tar en mastergrad i matematikk ved NTNU i Trondheim. Hun er medlem i folketrygden, og får derfor helsehjelp på lik linje med nordmenn. Hun havner i en trafikkulykke og får et alvorlig brudd i ryggen. Zahra ønsker å reise hjem så raskt som mulig. Heldigvis har hun tegnet reiseforsikring som dekker hjemreise ved sykdom.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Studenter fra land utenfor EU/EØS eller Sveits som studerer i Norge. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert lørdag 11. desember 2021 [hentet søndag 10. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/studenter-fra-land-utenfor-eu-eos-som-studerer-i-norge/

Sist oppdatert lørdag 11. desember 2021